Les CAV celebren la seva assemblea general aquest dissabte 28 de setembre

assemblea2013

Aquest dissabte 28 de setembre, les Candidatures Alternatives del Vallès (CAV), celebraran una Assemblea General, al Casal Pere IV de Sabadell i durant tot el matí. A banda de treballar alguns punts organitzatius i de caràcter intern, el tema principal de la trobada serà el debat sobre el paper de les CAV als diferents processos de transformació social, unitat popular i de l’esquerra alternativa que han anat sorgint els darrers anys.

assemblea2013La vinculació i les aportacions que poden fer les CAV a propostes com el Construïm Alternatives, el Procés Constituent, les Candidatures d’Unitat Popular (CUP), o d’altres possibles projectes i alternatives similars, s’haurà de debatre a fons per intentar aconseguir una postura conjunta entre la diversitat de candidatures municipalistes que formen les CAV. En aquest sentit, cada candidatura s’ha manifestat i posicionat en algun o altre sentit
en el seu marc local, i a l’Assemblea s’intentarà posar en comú els diferents punts de vista existents, per tal d’enriquir el debat, generar diàleg i establir consensos.

L’Assemblea és oberta a tothom, com totes les activitats de les Candidatures Alternatives del Vallès, de manera que convidem a tots els membres, simpatitzants o persones interessades en el debat, a participar a partir de les 9:30 dels diferents tallers i debats que s’han organitzat per tractar les qüestions. Esperem un debat enriquidor, fuid i proftós, per tal de seguir avançant en la construcció d’una autèntica i forta alternativa a les polítiques capitalistes. Entre totes ho farem tot!