L’Entesa per Sabadell considera totalment insuficients els canvis introduïts en el projecte inicial del Passeig de la Plaça Major

130621 Grup Municipal

L’Entesa proposa una revisió amb profunditat del conjunt del projecte, tenint en compte les crítiques rebudes en l’àmbit ja executat del Passeig Manresa

Un any després de la presentació de les primeres imatges del projecte d’urbanització del Passeig de la Plaça Major, l’Entesa per Sabadell valora negativament l’execució de les obres de la Fase 1 així com les modificacions inicialment introduïdes a la Fase II. Davant la incapacitat del govern de fer millores prou significatives, l’Entesa vol fer públic el seu total desacord amb el projecte que ara es presenta i l’actitud poc oberta a canvis substancials del govern del PSC.

130621 Grup MunicipalFruit de la pressió ciutadana i política, el govern municipal ha realitzat diverses reunions sobre el projecte amb algunes entitats, a banda de les 10 sessions de treball en què els grups municipals hem aportat propostes. L’Entesa valora aquest procés com a insuficient, sobretot per la manca de voluntat real del govern d’incorporar al projecte les propostes plantejades, més enllà de retocs o elements puntuals. Bona part de les aportacions defensades per l’Entesa suposaven un replantejament substancial del projecte i partien de la base d’un important consens tècnic evidenciat en els debats en el marc de la Fundació Bosch i Cardellach.

L’Entesa valora negativament, doncs, que el govern no hagi volgut admetre les deficiències del projecte inicial i en cap cas hagi estat obert a fer un veritable procés obert de debat que permetés una millora substancial del projecte.

Tal com plantejàvem en un comunicat el passat 27 de maig, entre els elements a millorar hi ha la incorporació d’elements que aportin funcionalitat i singularitat i que ajudin a delimitar l’antic àmbit de la plaça Major, en línia amb el record històric de les antigues Peixateries. En aquest sentit, l’Entesa defensa la proposta de realitzar un concurs públic per a la definició de la pèrgola en l’àmbit sud del Passeig, un element sorgit en el marc dels debats a la Fundació Bosch i Cardellach. La idea de realitzar un concurs obert específic fou presentada i consensuada en el marc de les reunions amb els grups municipals, tot i que ara el govern pretén descartar-la, apostant per realitzar un encàrrec puntual encara no definit. L’Entesa vol alertar, però, dels riscos que comporta el fet de definir la urbanització i deixar pendent la resolució d’un aspecte tant important com l’àmbit de la pèrgola; un element que ha d’esdevenir una de les parts centrals del projecte i que sens dubte podria condicionar la definició del paviment i de la topografia que el govern vol ja decidir.

Pel que fa a la definició del paviment per a l’àmbit central i els carrils de circulació, no la considerem adequada, sobretot quan s’observa en l’àmbit del Passeig Manresa com ha esdevingut una extensió excessiva de l’asfalt que es percep com l’espai propi del vehicle motoritzat i com una solució d’escassa qualitat.

Defensem per a l’àmbit de la Plaça Major i del Passeig la utilització de materials més “nobles”, i no associats a la circulació de vehicles. La utilització en algun sector de sauló compactat, la utilització de l’asfalt limitat únicament a l’espai de rodament dels vehicles i algun tram amb menor amplada per a la circulació, ajudarien a la percepció d’un espai amb prioritat per a vianants i alhora millorarien notablement la qualitat estètica.

En l’àmbit del Racó del Campanar, destaquem l’absència d’una aposta per aconseguir un veritable espai verd, amb una extensió de vegetació important tenint en compte que és un dels pocs espais on es pot plantar sense limitacions en el subsòl, així com la pèrdua de la preeminència de l’espai elevat.

L’espera per a la realització d’aquest projecte és ja excessiva, tant pels veïns com pels comerciants com, de fet, per al conjunt de la ciutadania sabadellenca. Tanmateix, no tindria sentit que la manca de capacitat del govern per acceptar idees que no són pròpies portés com a conseqüència un projecte mancat de la qualitat i la singularitat que pertoca.