L’Entesa per Sabadell proposa que les dietes que reben regidors i tècnics, membres del Consell d’Administració de CASSA, reverteixen en el pressupost municipal

130111 GM 3

El govern municipal es nega a facilitar els imports d’enguany

L’Entesa per Sabadell considera que és absolutament immoral que els regidors del govern del PSC i els tècnics municipals designats pel ple percebin dietes per la seva participació en el Consell d’Administració de CASSA i altres societats del mateix grup. Aquestes persones són membres d’aquestes societats per raó del seu càrrec a l’Ajuntament, on ja estan prou ben retribuïts.

130111 GM 3Per aquest motiu, l’Entesa proposa que aquestes dietes repercuteixen en els pressupostos municipals, una pràctica habitual durant l’etapa d’Antoni Farrés. Això, a més de ser més ètic, hauria suposat l’any 2011 uns ingressos de 65.300 €.

Les dades de 2011 són les darreres que es van publicar al web de CASSA. Per això, el passat 25 de març l’Entesa va preguntar a l’alcalde quines són les retribucions que cobraran els consellers recentment designats, en concepte de què i si aquests imports revertiran en el pressupost municipal o seran ingressos nominals. La resposta rebuda, datada el 8 de maig, fuig d’estudi i no dóna cap xifra ni respon les preguntes fetes amb un intent deliberat d’ocultar aquesta informació.

L’any 2011 van percebre 65.300 euros en dietes: l’alcalde Manuel Bustos (11.360 €), els regidors Paco Bustos (9.741 €), Joan Manau (3.953 €), Ricard Estrada (3.953 €) i Juan Carlos Sánchez (3.423 €), el Cap d’economia de l’Ajuntament, Jordi Ferrer (27.323 €) i la Cap de Sostenibilitat i Canvi Climàtic, Rosa Quirante (5.534 €).