L’Entesa per Sabadell alerta del mal estat del finestral gòtic de Can Lletget

130528 Finestra Can Lletget

Proposa que es traslladi al Museu d’Història de Sabadell

L’Entesa per Sabadell, conscient del procés accelerat de degradació que ha patit en els darrers anys la Masia de Can Lletget, va adreçar un escrit a l’alcalde, Juan Carlos Sánchez, el passat 26 d’abril, alertant especialment de l’estat de desprotecció en què es troba la finestra gòtica que encara s’hi conserva.

130528 Finestra Can LletgetEn aquest escrit l’Entesa, davant la impossibilitat de garantir la preservació in situ d’aquest finestral, proposa que es traslladi aquest element protegit al Museu d’Història de Sabadell, prèvia documentació exhaustiva del conjunt, per tal de poder-lo restituir més endavant quan es disposi dels recursos necessaris. D’altra banda, demana que s’estudiï si hi ha altres elements de valor sobre el quals calgui actuar.

El Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Sabadell (PEPPS), aprovat l’any 2008, identifica Can Lletget com un espai d’expectativa arqueològica, que conserva elements arquitectònics de gran interès, si bé força deteriorats. Les finestres amb ornamentació gòtica van ser destruïdes parcialment l’any 1993, amb l’excepció del finestral central, que –deia el PEPPS- hauria de ser tractat degudament per preservar-lo dels agents mediambientals i protegir de l’espoli.

L’Entesa per Sabadell recorda al govern municipal la seva responsabilitat en la protecció, manteniment i, si s’escau, rehabilitació del patrimoni històric de la ciutat i lamenta el desinterès que ve mostrant per a la conservació del llegat històric, sense una política concreta, sense cap planificació, ni recursos per aturar la seva progressiva degradació.