L’Entesa per Sabadell qüestiona la modificació de Pla general del projecte del Despatx Corominas i reclama màxima transparència al govern municipal

130111 GM 3

El govern amaga informació clau en l’aprovació inicial del projecte, entre ella el fet de pretendre construir un edifici en el pati d’illa No edificable

El govern municipal va portar al Ple d’abril l’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació amb la finalitat de canviar les condicions edificatòries de l’edifici del Despatx Corominas i de l’edifici de la casa Brujas, a la Plaça del Gas.

130111 GM 3Aquesta modificació del planejament ve motivada per un projecte constructiu que vol transformar en habitatges aquest antic despatx tèxtil, que està protegit pel Pla de Protecció del Patrimoni de Sabadell, PEPPS.

Tot i tractar-se d’una proposta molt compromesa des del punt de vista urbanístic, el govern municipal va amagar informació de gran abast en la documentació portada a aprovació inicial i també a l’hora d’exposar els motius i les propostes concretes d’aquesta modificació de planejament.

· Un dels aspectes que el govern ha obviat deliberadament és la intenció de construir un edifici de planta baixa i dos plantes pis a l’interior del pati d’illa no edificable, sobrepassant en 15 metres la profunditat edificable permesa per l’actual planejament vigent.

· També ha obviat exposar com s’accedirà a l’aparcament del nou edifici, teòricament a través d’un edifici ja construït ubicat al carrer de Torres i Bages, que no té cap vinculació amb el projecte del Despatx Corominas. Tot i esmentar aquesta intenció no consta en l’expedient cap document que posi de manifest un acord o conveni amb els propietaris de l’altre edifici.

El govern municipal no ha sabut donar una resposta adequada a aquests plantejaments que alteren de manera important la legalitat urbanística vigent, fent gala el nou regidor d’Urbanisme, Sr. Josep Ayuso, del seu desconeixent de la matèria.

A rel d’aquesta incapacitat per a donar una informació clara per part del govern municipal, l’Entesa per Sabadell va votar en contra d’aquesta proposta a l’espera de realitzar les corresponents al·legacions. Una proposta que posa de manifest que malgrat els anuncis d’aparador de canvis d’estil de l’actual govern, continuen les polítiques d’urbanisme a la carta.