L’Entesa per Sabadell recorda que el veritable problema de l’Estació Renfe Centre són les barreres arquitectòniques

130315 GM

També exigeix a ADIF garanties sobre el compromís de substituir l’escala mecànica

L’Entesa per Sabadell exigeix a ADIF garanties sobre el compromís que els seus responsables van adquirir amb el Síndic de Greuges de Sabadell, pel que fa a substituir l’escala mecànica de l’estació Renfe Centre espatllada des de fa dos anys.

130315 GML’Entesa ve denunciant des de fa mesos aquesta situació, així com l’actitud de menyspreu d’Adif, que va manifestar per escrit que no tenia intenció de reparar-la, escudant-se en la futura remodelació integral de l’estació que no té encara calendari ni assignació pressupostària.

Cal recordar, però, que, a banda d’aquesta avaria, el veritable problema de l’estació Renfe Centre rau en què mai no ha complert les disposicions normatives pel que fa a les Barreres Arquitectòniques Urbanes – BAU, perquè no disposa d’ascensors ni rampes que comuniquin el vestíbul amb l’exterior i per tant és inaccessible per a les persones amb mobilitat reduïda, malgrat el que estableixen la Llei 20/1991 i el Decret 135/1995, de 24 de març, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.

Tal com ja ha denunciat l’Entesa per Sabadell de manera reiterada, RENFE no tan sols no garanteix l’accessibilitat universal dels usuaris sense cap tipus de discriminació, sinó que no disposa de cap servei d’emergència per resoldre la situació en cas que hi hagi persones amb mobilitat reduïda que accedeixin a l’andana, o que hagin d’abandonar el tren en aquesta estació en cas d’accident, avaria i incendi, tal com va poder comprovar in situ el 21 de juny de 2012 en una acció que simulava la realitat de les persones que no poden pujar escales (podeu veure el vídeo de l’acció a

L’Entesa per Sabadell va presentar al ple municipal de novembre de 2009 una moció, que va ser aprovada, per tal que s’eliminessin les barreres arquitectòniques en aquesta estació. Més recentment, l’1 de juny de 2012 també va presentar una moció que es va aprovar per unanimitat a la Junta de portaveus per instar a la reparació de l’escala mecànica que llavors feia 15 mesos que no funcionava.