L’Entesa per Sabadell alerta que la situació d’abandonament de les fàbriques del Ripoll poden generar més situacions com l’incendi de la fàbrica Brujas

121112 Fàbrica Brujas 2

Es fa palesa la ineficient actuació del govern municipal per evitar-les

L’incendi que es va produir ahir a la Fàbrica Brujas fa palès que, deu mesos després d’haver-se aprovat la moció de l’Entesa per Sabadell per elaborar un Pla d’actuació al Parc Industrial del Riu Ripoll, les accions realitzades per part del govern municipal per evitar situacions de risc les persones i el medi ambient són totalment insuficients i ineficients.

121112 Fàbrica Brujas 2De fet, fa poques setmanes, l’Entesa per Sabadell ja va advertir que el resultat del Pla d’actuació era irregular, perquè el 50% dels expedients iniciats encara no havien donat cap fruit i, per tant, les mesures adoptades són insuficients per evitar les situacions de perill i es mantenen molts dels problemes de seguretat denunciats, com ara estructures en perill de col·lapse, pous sense cap mena de protecció, fossats, maquinària, plaques de fibrociment i substàncies perilloses, així com l’existència d’edificis abandonats accessibles per a tothom, com era el cas de la Fàbrica Brujas.

La moció, aprovada pel ple municipal el 5 de gener, proposava que es fes una anàlisi de la situació de les fàbriques abandonades del riu Ripoll, amb la finalitat de plantejar actuacions per garantir la seguretat, minimitzar riscos i implantar mesures per evitar la degradació dels edificis i el vandalisme. Al mateix temps, s’havien d’emprendre algunes actuacions de manera immediata per evitar l’accés indiscriminat a zones de risc i punts amb un perill molt elevat.

L’Entesa per Sabadell reitera un cop més que és urgent accelerar els processos per instar la propietat d’aquests edificis abandonats a assumir la seva responsabilitat, ja sigui prenent mesures de protecció pels casos més flagrants o bé executant les actuacions necessàries i l’enderroc, si es dóna el cas, de manera subsidiària.