L’Entesa per Sabadell denuncia la tala desmesurada d’arbres a la zona de Togores

120608 GM 3

Novament els boscos del rodal estan patint una agressió, en aquesta ocasió en forma de tala d’arbrat per construir un suposat tallafoc a la zona compresa entre l’ermita de Togores i la serra de Sant Iscle, amb l’objectiu de donar continuïtat a la línia de defensa forestal que s’està executant en aquesta zona.

120608 GM 3L’Entesa per Sabadell denuncia que aquest tipus d’actuacions, a més de ser de dubtosa utilitat en cas d’incendi, tal i com està comprovat en cas d’incendi de la massa forestal, perjudica directament els boscos afectats, ja que suposen una tala desmesurada de diferents espècies, l’eliminació del sotabosc i l’establiment d’una franja del tot desproporcionada de 25 metres d’amplada a banda i banda del camí.

L’Entesa per Sabadell insta el govern municipal a posar fi a aquest tipus de pràctica i a defensar plenament uns espais que haurien de ser respectats pel seu valor mediambiental, patrimonial i social. La millor defensa contra els incendis és evitar el transit de vehicles i la massificació de persones.

Una alternativa a aquestes intervencions desproporcionades seria aprofitar el traçat de les línies elèctriques en desús i no malmetre indrets naturals que cal preservar de qualsevol tipus d’intervenció que perjudiqui el fràgil equilibri ecològic existent.

L’Entesa per Sabadell reclama al govern municipal i a la Generalitat, a fer una bona gestió forestal en col·laboració amb les ADF, per evitar els efectes negatius d’unes actuacions desmesurades i agressives amb el territori, tot i complint l’objectiu de prevenir l’inici i la propagació de possibles incendis forestals en zones protegides, mitjançant la vigilància preventiva i la dotació de mitjans per actuar amb la màxima celeritat i eficiència.