L’Entesa per Sabadell alerta de la greu situació de l’ensenyament públic aquest curs escolar fruit de la política de retallades

120608 GM 3

Un cop iniciat el curs escolar, l’Entesa per Sabadell vol fer pública la seva preocupació per la situació que travessa l’ensenyament públic, marcada per una sèrie de mesures de les diferents administracions que fan més difícil l’accés dels usuaris i empitjoren les condicions laborals dels professionals que s’hi dediquen.

120608 GM 3L’aplicació de polítiques restrictives té efectes negatius en els diferents nivells educatius i implica la reducció dràstica dels recursos necessaris per garantir una educació pública de qualitat.

Per una banda, les escoles municipals han aplicat un increment de preus desmesurat, traspassant directament als usuaris de les escoles bressol, l’Escola de Música i el Conservatori, la reducció dràstica d’aportacions de la Generalitat. En la mateixa línia, s’han instaurat preus molt elevats a l’Escola Illa, on fins ara els cicles formatius eren gratuïts.

D’altra banda, la disminució del nombre de beques i subvencions per a serveis bàsics com el menjador, els llibres de text, el material escolar o els ajuts per a les AMPAs, posa en risc l’equitat i l’accés a l’educació pública d’alguns sectors, en uns moments on s’ha augmentat l’IVA de la majoria de productes escolars.

En el terreny laboral, aquest curs els centres educatius de primària i secundària compten amb menys professionals per atendre més alumnat i es redueix l’atenció a la diversitat i els serveis de suport, com personal especialitzat, auxiliars, vetlladores, aules d’acollida, a més d’una reducció considerable del pressupost assignat als centres per garantir el seu funcionament…

L’Entesa per Sabadell alerta dels efectes d’aquestes retallades, que afebleixen la qualitat de l’educació i el model d’escola pública inclusiva, fent recaure en el sector docent i en les famílies el cost complementari que suposa aquesta situació de manca de recursos suficients per a un àmbit, l’ensenyament, en comptes de tractar-lo com una inversió de futur per a la nostra societat, i que tenen un efecte excloent dels infants de famílies sense recursos.