L’Entesa per Sabadell lamenta que el govern municipal no faciliti la millora del projecte del Passeig

120608 GM 1

L’Entesa ha sol·licitat a l’alcalde que es sotmeti a informació pública l’Avantprojecte

L’Entesa per Sabadell lamenta que el govern municipal vulgui imposar el projecte del Passeig i la Plaça Major elaborat, amb absolut secretisme, pels serveis tècnics municipals sense passar el tràmit d’informació pública. Aquest projecte va ser presentat el 20 de juny, però no ha estat sotmès a cap debat durant l’elaboració ni a posteriori. Ara només es permeten al·legacions al projecte d’obres de la fase 1, quan els aspectes fonamentals ja estan del tot decidits.

120608 GM 1D’altra banda, l’Entesa alerta que el període d’al·legacions coincidirà amb el mes d’agost, una estratègia que posa en evidència l’escassa voluntat de participació ciutadana del govern presidit per Manuel Bustos.

Davant de la negativa del regidor d’Urbanisme, Sr. Joan Manau, de permetre al·legacions sobre l’Avantprojecte aprovat divendres a la Junta de Govern Local, la portaveu del Grup Municipal de l’Entesa per Sabadell, Virginia Domínguez, ha adreçat una petició a l’alcalde reclamant formalment:

 Que se sotmeti a informació pública el conjunt de l’Avantprojecte del Passeig i la Plaça Major, prèvia publicació al web municipal de tots els documents preceptius: avantprojecte íntegre, plànols i pressupost.

 Que el període d’informació pública s’ampliï a tot el mes de setembre, per tal de facilitar la participació d’entitats i ciutadania.

 Que mentre no es resolguin les al·legacions del projecte, quedi en suspens l’expedient de contractació d’obres de la fase 1.

L’Entesa per Sabadell denuncia el desinterès del govern municipal pel procés participatiu en un projecte d’aquesta importància, que no ha tingut en compte les conclusions del procés “Construïm el Passeig”, ni ha copsat opinions a posteriori.