L’Entesa per Sabadell lamenta que la Junta de Portaveus rebutgés la moció contra la repressió policial

120608 GM 3

L’Entesa per Sabadell lamenta que la Junta de Portaveus rebutgés el passat divendres la moció per denunciar la repressió policial que s’està produint en els darrers mesos en resposta a les legítimes protestes socials contra la política de retallades de l’Estat del Benestar aplicada pels governs espanyol i català. Una estratègia repressiva que vulnera els drets democràtics de la ciutadania i pretén frenar les protestes socials mitjançant la por.

120608 GM 3L’enduriment de les pràctiques i polítiques punitives no ha passat desapercebut a entitats i col·lectius diversos, com ara el Síndic de Greuges, la Coordinadora per la Prevenció i Denúncia de la Tortura o l’Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la Universitat de Barcelona, que ha presentat un informe al Comitè per la prevenció de la tortura al Consell d’Europa.

La moció també es feia ressò de l’aplicació de mesures cautelars injustificades, com ara la privació de llibertat, contra persones i organitzacions que es mobilitzen contra la pèrdua de drets nacionals i socials, amb fets com la detenció de més de 100 persones –sis a Sabadell- arran de la Vaga General del 29 de març, la retenció de 6 vaguistes a Badalona per formar part d’entitats i col·lectius polítics, l’empresonament de la Secretària d’organització de la CGT, Laura Gómez, la creació d’un web del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, la multa a 250 persones que havien participat a les mobilitzacions estudiantils de la Primavera Valenciana, etc.

Aquesta moció, que recollia la proposta que la CUP havia presentat a diversos ajuntaments, va ser presentada amb un redactat propi de l’Entesa per Sabadell, i només va obtenir el vot favorable dels GM de l’Entesa per Sabadell i ICV, proposa tres acords:

 Demanar a les autoritats policials de la Generalitat de Catalunya, la Generalitat Valenciana, el Govern de les Illes Balears i el Govern espanyol que aturin la repressió contra els sectors socials que lluiten per una societat més justa.

 Sol·licitar la retirada dels càrrecs contra els imputats en aquests fets.

 Donar trasllat d’aquests acords a de la Generalitat de Catalunya, la Generalitat Valenciana, el Govern de les Illes Balears i el Govern espanyol.