L’Entesa per Sabadell celebra que es posi fil a l’agulla per soterrar els FGC entre Gràcia i Can Feu, però no vol que li costi diners a la ciutat

120302-GM-2

Qüestionen que el conveni amb la Generalitat sigui factible

L’Entesa per Sabadell celebra que l’equip de govern i la Generalitat posin fil a l’agulla per concretar el soterrament dels Ferrocarrils de la Generalitat entre l’estació de Gràcia i Can Feu, tal com estableix el conveni recentment signat per l’alcalde Manuel Bustos i el conseller Lluís Recoder.

120302-GM-2Cal recordar que el soterrament, inicialment plantejat fins a Sant Quirze, va ser una de les propostes que va fer l’Entesa l’any 2006, per tal d’eliminar l’efecte barrera entre Gràcia i Can Feu i guanyar un espai públic com a passeig i zona verda. Aquesta proposta també la va traslladar al ple municipal en forma de moció i va ser aprovada per unanimitat el febrer de 2007.

Tanmateix, l’Entesa per Sabadell considera que aquest soterrament no ha de costar més diners a la ciutat i qüestiona que sigui factible que es compleixi el contingut del conveni -i per tant l’obra de soterrament-, que es basa en donar continuïtat a l’economia especulativa a partir de generar plusvàlues a base de requalificar espai públic de sistema ferroviari com a residencial i comercial. En aquest sentit, hi ha encara moltes ombres al voltant de la memòria econòmicofinancera que aporten incertesa a aquest projecte.

Per aquest motiu, l’Entesa per Sabadell ha adreçat una bateria de preguntes a l’alcalde per clarificar alguns dels aspectes que planteja el conveni i poder valorar la seva viabilitat amb coneixement de tota la informació.