L’Entesa per Sabadell denuncia que la tarifació social emmascara el dràstic increment de preus de l’Escola Illa i el Conservatori

120608 GM 2

Presenten al·legacions en contra de la modificació de les ordenances fiscals

L’Entesa per Sabadell ha presentat al·legacions contra l’aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals que incrementa fortament els preus dels estudis reglats que s’imparteixen a les escoles de titularitat municipal, és a dir, el Conservatori i l’Escola Illa.

120608 GM 2L’Entesa per Sabadell també denuncia que el govern municipal ha pervertit el concepte de tarifació social pel fet de començar a aplicar-lo coincidint amb una pujada de taxes que traspassa als usuaris i usuàries tot el cost que la Generalitat deixa d’aportar. Això fa que aquesta tarifació esdevingui un escalat amb diferents preus, però que no compleix la voluntat de permetre que la situació socioeconòmica no sigui un motiu d’exclusió en els estudis d’art i de música.

L’Entesa per Sabadell defensa que l’educació ha de ser una prioritat indiscutible en les polítiques municipals, tant pel seu valor formatiu, com pel fet que és una inversió de futur tant en el terreny educatiu com en cohesió social. En aquest sentit, cal coherència entre el discurs públic que proclama que en temps de crisi cal potenciar la formació i la cultura, sense discriminació per raons econòmiques o socials, i la política de taxes i preus públics.

Pel que fa al conservatori, l’Entesa proposa que s’incrementi l’aportació municipal per tal que cap alumne no hagi de pagar una quota superior a 100 € mensuals, i que s’enceti de manera urgent un procés de reflexió per reforçar la seva centralitat comarcal, buscant l’acord –també econòmic- amb altres municipis.

Pel que fa a l’Escola Illa, l’Entesa proposa que s’estudiï la implantació d’una quota mensual assumible per als alumnes, però que en cap cas no superi els 800 € anuals. L’Escola Illa ofereix una formació professional de molta qualitat que proporciona bones oportunitats laborals, que hauria de ser precisament una prioritat en les polítiques educatives i de promoció econòmica.

L’Entesa per Sabadell lamenta que amb aquesta política de preus excloent, que també es dóna a l’Escola municipal de Música, l’alcalde Manuel Bustos, està fent cada cop més difícil que els i les joves de la ciutat completin els seus estudis musicals o optin pels cicles formatius de l’Escola Illa.