L’Entesa per Sabadell vol que l’Ajuntament demani responsabilitats per les obres del Gasoducte

120302-GM-3

Presenta una moció al ple del proper dimarts

El passat mes de gener va transcendir la decisió del govern francès de desestimar la construcció del tram del gasoducte europeu entre Figueres i Barbairan, que era el que havia de donar continuïtat i sentit al tram Martorell-Figueres, optant per interconnectar la xarxa francesa amb l’espanyola a través del gasoducte Biriatu-Larrau, ja existent.

120302-GM-3No obstant això, aquesta decisió ja l’havien pres el juliol de 2010, quan, en el marc de l’Open Season 2015, es van reunir l’European Regulators Group for Electricity and Gas (ERGEG), la Comisión Nacional de Energia (CNE) i la Comission de Regulation de l’Énergie (CR), que van validar la capacitat de transport de la connexió Irún-Biriatu i van desestimar el desenvolupament del projecte MidCat.

Per tant, la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç va autoritzar a l’empresa ENAGAS SA la construcció del Gasoducte Martorell-Figueres, com a tram espanyol del projecte MidCat, sense l’existència dels necessaris acords dels organismes internacionals que donessin la garantia d’interconnexió amb França, i un cop l’estat francès ja havia desestimat el projecte.

La moció que presenta l’Entesa per Sabadell al ple del proper dimarts proposa quatre acords:

1.-Instar el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i Enagas a donar explicacions públiques del per què va autoritzar la construcció del Gasoducte Martorell-Figueres sense tenir les garanties necessàries d’interconnexió amb França i, en conseqüència, del sobrecost econòmic i del major impacte ambiental, si el seu destí acaba sent en un futur únicament el possible subministrament de gas a les comarques gironines i barcelonines.

2.- Instar el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i Enagas perquè en el termini màxim d’un mes constitueixi una comissió mixta de seguiment integrada per la representació del Ministeri d’Indústria, Enagas, Generalitat de Catalunya, ajuntaments afectats, i dos representants d’entitats conservacionistes del Vallès Oriental i Occidental, amb l’objectiu d’avaluar la correcta reposició física i vegetal del territori afectat.

3- Instar el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i Enagas perquè el cost d’aquest gasoducte no recaigui sobre els pressupostos públics ni sobre els usuaris d’aquest recurs energètic, sinó sobre els responsables personals de l’aprovació d’un projecte interestatal que no disposa dels acords necessaris per la seva construcció.

4.- Traslladar aquest acords al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i a Enagas, i informar al Departament de Territori i Sostenibilitat i al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.