L’Entesa per Sabadell denuncia que els treballs del Gasoducte al pas pel riu Ripoll es realitzen sense les necessàries garanties

120330 Obres Ripoll

El govern municipal incompleix el compromís de donar informació prèvia i l’alcalde es nega a donar-la al Ple

El passat 26 de març es van reiniciar les obres del Gasoducte a la zona del riu Ripoll, sense que el govern hagi donat cap tipus d’informació i no s’hagi convocat el Protocol del Rodal fins el proper dia 10 d’abril. Aquests fets s’han generar una pregunta de la portaveu del l’Entesa per Sabadell, Virginia Dominguez, al Ple municipal del passat dia 3 d’abril, que l’alcalde va declinar respondre.

120330 Obres RipollAra els treballs se centren a la zona del riu Ripoll, concretament al talús de la Verneda de Can Deu, després d’estar aturades varis mesos mentre cercaven “la solució” per travessar el feix de sistemes hidràulics format pel Torrent de Can Deu, la Sèquia Monar, el riu Ripoll i el Torrent de Can Bages, degut al desconeixement previ que els autors del projecte tenien de la complexitat orogràfica d’aquest indret que, a més, és un dels més fràgils de tot el traçat.

En aquest sentit, el passat 8 de febrer, en resposta a una pregunta de l’Entesa per Sabadell, el tinent d’alcalde de Presidència, Sr. Juan Carlos Sánchez, va indicar que l’Ajuntament havia sol·licitat a ENAGAS que no s’iniciessin les obres de creuament del Torrent de Can Deu i del Riu Ripoll fins que no s’hagués informat el Protocol del Rodal .

En la mateixa resposta reconeixia que la llicència atorgada indica que no s’executarà el tram de les obres corresponents a l’afectació de la Sèquia Monar fins que s’hagi fet l’estudi documental i s’hagi aportat la documentació necessària per garantir-ne la restitució .

El fet que les obres hagin començat sense informar prèviament el Protocol del Rodal posa de manifest que, una vegada més, el govern municipal incompleix els seus compromisos pel que fa a la transparència informativa i que el regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat, Sr.Ricard Estrada, es desentén del compliment de les obligacions que té l’empresa constructora, com ara la desforestació amb mitjans manuals de la zona del talús i la preservació de la Sèquia Monar.

Així doncs, tot i haver-se reiniciat ja les obres, es desconeix quin serà el sistema constructiu per creuar el Torrent de Can Deu, la Sèquia Monar, el riu Ripoll i el Torrent de Can Bages, també es desconeix si aquestes obres s’estan realitzant amb l’informe preceptiu de l’ACA.

Davant d’aquesta situació l’Entesa per Sabadell denuncia la manca de garanties en que s’està realitzant les obres del Gasoducte i el desinterès del govern municipal per la sort de l’obra més enllà d’haver cobrat 106.400 euros i signar un conveni en què acceptaven que el traçat del gasoducte malmetés el rodal.