L’Entesa per Sabadell i L’Altraveu de Castellar del Vallès detecten irregularitats a les obres del gasoducte i les denuncien a Medi Natural de la Generalitat

111216PassejadaGasoducte1

A partir del seguiment fet a l’obra per part de les organitzacions municipalistes i els documents que hem pogut consultar als respectius ajuntaments, hem comprovat que s’estan produint greus irregularitats en l’execució del Gasoducte, entre altres:

111216PassejadaGasoducte1– L’amplada de les franges desforestades no es correspon amb les que hi ha acotades en els plànols del projecte, ni amb les mínimes de 17 i 24 m. que fins ara havien dit els diferents regidors municipals de Castellar i Sabadell.

 S’han efectuat importants abocaments de terra i troncs als marges propers a la franja de l’obra fora de l’àmbit previst, afectant greument al sotabosc.

 S’han tallat arbres gairebé centenaris fora de les franges autoritzades.

 Els passos dels torrents i rieres s’estan efectuant al marge de les condicions que l’ACA i la pròpia Declaració d’Impacte Ambiental determina.

Aquestes irregularitats han estat denunciades per la nostra part a l’Àrea del Medi Natural i a la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat i al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.

En relació al projecte de restauració dels espais afectats que disposen els respectius ajuntaments, des de novembre de 2011, està pendent d’aprovació per part de la Generalitat i en ell no es contempla cap estudi de detall de les zones del Torrent de Can Deu, de Colobrers, ni Can Bages, tot i que les excavadores ja estan fent les rases per soterrar el tub a la zona de la Torre d’en Turull i Colobrers.

Des de L’Altraveu de Castellar del Vallès i des de L’Entesa per Sabadell denunciem una vegada més la complicitat amb la que actuen aquests ajuntaments amb el Ministeri, acceptant totes aquestes irregularitats sense emprendre cap actuació legal.

Aquesta feble actitud dels governs municipals en relació al seguiment de les obres, queda també palesa en el fet que els respresentants municipals no participen en les comissions de seguiment que de manera preceptiva s’han de convocar, Una actitud irresponsable que deixa totalment a mans de l’empresa executora les afectacions al patrimoni natural.