Sobre la supressió del registre d’unions civils

Intervenció de Virginia Domínguez en el ple municipal del 7 de febrer de 2012

Volen suprimir l’actual Registre d’unions civils plantejant-ho com una conseqüència lògica de l’aplicació del nou Codi civil de Catalunya, que no regula aquest tipus de registres municipals, i recorrent a possibles situacions de picaresca o fins i tot delictives.

Pel que fa a la picaresca, hem de dir que el mateix passa amb el matrimoni (fa pocs dies s’ha conegut un cas) i no s’elimina pas per aquest motiu el matrimoni. És a dir, el frau s’ha d’evitar i perseguir, però que aquest existeixi no és un argument de pes per eliminar el registre d’unions civils.

I respecte de la vigència o no dels registres, no sembla pas tan evident, perquè hem tingut coneixement què el Col·legi d’Advocats i l’Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans han presentat al·legacions contra la supressió del registre d’unions civils, en aquest cas a la ciutat de Barcelona.

Aquestes dues entitats consideren que la supressió del registre vulnera el marc normatiu comunitari i d’estrangeria, perquè hi ha una directiva europea que considera membre de la família d’un ciutadà comunitari “la parella amb qui el ciutadà de la Unió ha celebrat una unió registrada” i per tant, l’eliminació del registre impediria l’obtenció de l’autorització de residència per a la parella de fet extracomunitària. D’altra banda, l’eliminació del registre té altres conseqüències negatives, per exemple en el dret a la pensió de viduïtat.

En definitiva, trobem pocs avantatges en la seva eliminació i en canvi veiem que podem causar més d’un perjudici a persones que necessiten justificar la seva convivència. Per tant, votarem en contra de la seva supressió.