Museu del Gas: la torna

Isidre Soler Clarena

Fa poques setmanes ha estat inaugurat el Museu del Gas a l’edifici de l’Energia de la Plaça del Gas. Es tracta d’un equipament de notable interès que, sens cap mena de dubte, farà augmentar l’oferta cultural i museística de la nostra ciutat, mancada de referents propis que posin de relleu la nostra memòria històrica. El Museu del Gas ajudarà també a realçar i conèixer el valor d’un edifici que forma part del patrimoni arquitectònic local.

Ara podrem lluir un modern museu temàtic dedicat a la indústria gasística, d’acord amb els paràmetres museístics del segle XXI. No deixa però, de ser un contrast que un museu de fora s’instal·li a una ciutat amb una evident penúria museística com Sabadell. Mentre el Museu d’Història de la ciutat, amb un valuós llegat, es troba en un estat més propi d’una altra època, sense que hagi rebut cap inversió digna des de fa dècades, l’actual govern municipal no ha mostrat cap interès perquè el Museu de la Indústria Tèxtil Llanera, aprovat des de fa tretze anys, fos una realitat.

Davant de l’evident manca de sensibilitat museística de les autoritats locals alguna cosa no acaba d’encaixar en el fet que el Museu del Gas s’hagi instal·lat a la nostra ciutat. Per què Gas Natural Fenosa decideix ubicar a Sabadell un museu únic al nostre país?. Senzillament perquè el Museu del Gas és la torna d’una important operació urbanística especulativa, silenciada tant pel govern del Sr. Bustos com pels representants del Museu del Gas.

Efectivament, el juliol de 2006 el Sr. Manuel Bustos, en qualitat d’alcalde de Sabadell, i el Sr. Salvador Gabarró, com a president del Consell d’administració de Gas Natural i de la Fundació homònima, van signar un conveni segons el qual aquesta Fundació es comprometia a ubicar la seva seu i el Museu del Gas a l’edifici de l’Energia de la nostra ciutat, a canvi que fossin requalificats els terrenys de l’antiga fàbrica del gas del carrer de Buxeda.

El govern municipal del PSC no va tenir cap inconvenient en impulsar la modificació del planejament urbanístic vigent a demanda de la propietat. Concretament els 12.195 m2 del solar del carrer de Buxeda, qualificats pel Pla General com a Sistema d’Infraestructura de Serveis Tècnics, van ser requalificats en 225 m2 de viari, 2.500 m2 de places i jardins urbans, 6.000 m2 d’equipament educatiu i 3.470 m2 de sòl residencial.

Què va comportar això? doncs que Gas Natural va passar de tenir uns terrenys que únicament podia destinar a magatzem a disposar d’uns terrenys qualificats de sòl residencial que li permeten edificar 12.500 m2 de sostre, l’equivalent a uns 150 habitatges. En conseqüència, Gas Natural Fenosa ha obtingut una important revalorització del patrimoni que disposa a la nostra ciutat i per tant unes substancioses plusvàlues. El negoci ha estat rodó i el Museu del Gas la torna.

Per tant, en el rerefons del Museu del Gas s’hi troba una operació urbanística a la carta amb substanciosos guanys pels privats, similar a altres que els diferents governs del Sr. Bustos han impulsat a la nostra ciutat. L’Entesa per Sabadell va ser l’única formació política que en el seu moment s’hi va oposar, fent les corresponents al·legacions en contra d’aquesta requalificació urbanística, les quals van ser desestimades per l’equip de govern.

Així doncs, que el Museu del Gas s’hagi instal·lat a Sabadell no ha estat gràcies a una entusiasta política museística del govern municipal, ni el fruit d’unes aferrissades gestions de l’alcalde per aconseguir-lo, ni tampoc la conseqüència d’una generosa i sobtada estima de Gas Natural Fenosa per la nostra ciutat, sinó d’alguna cosa més material com és la important revalorització dels terrenys de la seva propietat.
Amb això no pretenem restar valor a l’interessant Museu del Gas, ni desmerèixer el fet que s’hagi ubicat a la nostra ciutat. Únicament volem aportar una informació que bona part dels sabadellencs i sabadellenques desconeixen perquè en cap moment se n’ha informat públicament i considerem que és de justícia que la ciutat la conegui. Al Cèsar el què és del Cèsar i a Gas Natural el què és de Gas Natural.

[Publicat al Diari de Sabadell el 7/01/2012]