L’Entesa per Sabadell sol·licita la convocatòria urgent del Protocol del rodal per tractar el tema del Gasoducte

IMG_6887

L’Entesa per Sabadell va sol·licitar en el ple municipal del passat dimarts que es convoqués de manera immediata el Protocol del rodal per tractar monogràficament el tema del gasoducte.

IMG_6887La portaveu del Grup municipal de l’Entesa per Sabadell, Virginia Domínguez, va advertir sobre la greu afectació del rodal, tant a Can Deu com al Torrent de Colobrers, i va adreçar un prec a l’alcalde per tal que convoqués de manera urgent aquest organisme per donar totes les explicacions sobre el seguiment de les obres i les mesures que s’emprendran d’ara endavant.

L’Entesa per Sabadell considera que el govern municipal va minimitzar l’impacte del gasoducte, tant en el període d’informació pública, com més recentment i lamenta que el regidor de Sostenibilitat i Gestió d’Ecosistemes, Sr. Ricard Estrada, i el portaveu del Grup municipal del PSC, Sr. Josep Ayuso, afirmessin fa poques setmanes que el gasoducte no tindria impacte sobre el Bosc de Can Deu.

L’abast de l’impacte del gasoducte és prou evident al pas pels espais naturals del Rodal i del Vallès, tal i com es pot comprovar als camps de Sant Julià d’Altura, el Bosc de Can Deu, el Torrent de Colobrers i els boscos de Can Vilar.

L’Entesa per Sabadell reclama al govern municipal que reconegui que va amagar aquestes afectacions, ofereixi tota la informació sobre el gasoducte a la ciutadania i doni garanties de què s’evitaran els efectes a zones tan sensibles com els talussos del Ripoll, com es reposaran les zones afectades, quin seguiment de l’obra s’efectua, etc.