L’Entesa per Sabadell responsabilitza el govern municipal dels problemes del Centre Cívic de Torre-romeu

111125 CC Torre romeu

NO va escoltar les advertències d’adjudicar l’obra amb una baixa temerària

L’Entesa per Sabadell desmenteix rotundament les afirmacions realitzades pel Tinent d’alcalde d’Urbanisme, Sr. Joan Manau, en les que assegura que l’increment de cost del Centre Cívic de Torre-romeu amb 786.190 euros de més en relació el preu d’adjudicació és degut a causes imprevistes . Res més lluny d’això.

111125 CC Torre romeuAbans de licitar l’obra l’Entesa per Sabadell ja va advertir al govern municipal del risc d’adjudicar una obra d’un edifici complex en un terreny de gran dificultat per les seves característiques a una empresa, Vias y Construcciones SA, que oferia una baixa d’un 34 % per sota del cost del projecte. Concretament una baixa de 2,15 milions d’euros (1,51 milions d’euros de partides d’obra més unes millores per un valor de 640.000). Arguments que ja van ser exposats pel Portaveu de l’Entesa en el Ple de març de 2010.

L’Entesa per Sabadell coneixia perfectament les característiques de lloc on s’anava a construir el nou Centre Cívic, un talús i una antiga torrentera amb terres sobreposades i capes freàtiques, i per aquest motiu va advertir del risc de rebaixar d’una manera tan important el pressupost d’execució. Amb aquesta baixa era previsible que l’obra quedés aturada a mig construir i que augmentessin els costos.

El govern municipal, però, no va voler escoltar aquestes advertències fetes en el seu moment i va tirar pel dret amb la seva habitual prepotència, enlloc de revisar el projecte i les partides d’obra a partir de realitzar un estudi geològic rigorós.

En conseqüència que ara s’endarrereixi l’obra i augmentin els costos de cap manera no poden ser atribuïbles a causes imprevistes, sinó única i exclusivament al desconeixement de la ciutat, a la manca de rigor i a la prepotència del govern municipal. Un augment de cost, per altra banda, que el Sr. Manau no ha estat capaç de garantir que serà l’únic.