L’Entesa per Sabadell alerta de què el Gasoducte causarà veritables estralls al Bosc de Can Deu, al Ripoll i al Rodal

111028 RP Gasoducte

Denuncia els intents del govern municipal per confondre la ciutadania

L’empresa ENAGAS està a punt d’iniciar les obres de construcció del gasoducte Martorell – Figueres. Una canalització d’alta pressió, d’un metre de diàmetre, soterrada al llarg dels 160 km de longitud.

El Gasoducte creuarà els espais naturals del Vallès, provocant un gran impacte als camps i boscos del Rodal de Sabadell: els camps de Ca n’Argelaguet, Sant Julià, el Bosc de Can Deu, la Torre Turull, el Torrent Colobrers, el Parc Agroforestal de Llevant, etc. per continuar pels boscos de Sentmenat i Caldes de Montbui en direcció el Vallès Oriental.

L’impacte serà especialment greu al Bosc de Can Deu, que serà travessat pel gasoducte de ponent a llevant, malgrat s’intenti minimitzar pel fet de passar per una servitud d’una antiga línia elèctrica de mitja tensió. Aquest traçat comporta afectar amb maquinària pesant el Torrent de Can Deu amb una espessa i rica vegetació fins arribar a la terrassa del Riu Ripoll.

111028 RP GasoductePerò on l’afectació encara serà molt més greu i produirà veritables estralls serà en el moment de travessar el Riu Ripoll, on la maquinària pesant haurà de superar talussos de més de 70 metres d’alçària a banda i banda de llera del riu. Els efectes també seran especialment feridors a l’hora de travessar el Torrent de Can Bages, el Torrent de Colobrers i el Riu Tort.

Aquesta infraestructura tindrà dos nivells d’afectació. El primer i més greu són els efectes ocasionats per la seva construcció amb la utilització de maquinària pesant, la creació de grans espais logístics cada 3/5 km i l’eliminació de tota vegetació en una franja de 30 metres d’amplada al llarg de tot el seu recorregut. La segona és la ferida permanent d’una franja en la que no es podrà reposar la vegetació al convertir-se en pista per al manteniment del gasoducte.

Aquest irracional traçat és el que va aprovar el mes de setembre de 2010, desprès que el Ministeri d’Indústria no contemplés les al·legacions i les propostes que l’Entesa per Sabadell va presentar a l’abril de 2008, plantejant un traçat paral·lel a les infraestructures existents com l’AP-7 o el tren d’Alta Velocitat, amb la finalitat d’evitar la duplicitat de les afectacions i els impactes en espais d’alt valor natural, agrícola i forestal. Proposta de canvi de traçat que també va ser rebutjada pel PSC i CiU en la moció que l’Entesa va presentar al Ple municipal del gener de 2011.

Per altra banda, des de l’Entesa per Sabadell denunciem l’actitud innoble del govern municipal, especialment la del seu portaveu, Sr. Josep Ayuso, i la del regidor de Sostenibilitat, Sr. Ricard Estrada, els quals, en lloc de lluitar per evitar el pas del Gasoducte pel terme de Sabadell, intenten per tots els mitjans confondre l’opinió pública amb falsedats, com és no explicar quins espais quedaran veritablement afectats de per vida i quins seran els veritables impactes que tindrà en el nostre entorn natural. Així com la seva manca d’ètica al pretendre corresponsabilitzar a entitats ciutadanes amb una inexistent negociació amb Enagas per aprovar el traçat.

Una actitud del Govern municipal que des de l’Entesa per Sabadell reprovem enèrgicament, ja que pretén eludir la seva responsabilitat pels efectes que tindrà aquest traçat i desmobilitzar l’opinió pública davant el desastre que ocasionarà el pas del Gasoducte.