Presentació de la moció de l’ES, EUiA, ICV i el PSC per establir mesures de prevenció de desnonaments

Intervenció de Virginia Domínguez en el ple municipal del 4 d'octubre de 2011

En el mes de febrer, en aquesta sala, vam aprovar per unanimitat una moció que sol·licitava al govern de l’Estat la incorporació de la dació en pagament a la legislació hipotecària; instava a aplicar mesures per paralitzar els desnonaments; i encarregava al Consell Assessor de l’Habitatge possibles mesures a nivell municipal per evitar desnonaments i garantir el reallotjament en cas necessari.

Aquesta moció, aquests acords, van ser possibles perquè, des de fa temps, diferents moviments socials i entitats –entre els quals la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca- han vingut alertant de les injustícies que es produeixen cada dia a causa de l’actual regulació hipotecària, han anat generant un estat d’opinió i han forçat que aquest tema s’incorpori a l’agenda política.

Ara, només uns mesos després, fem una passa més. Quatre grups municipals, entre els quals el propi govern, ens hem fet nostra una moció de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i confiem que la resta de grups també s’hi afegeixin.

Aquesta és una proposta sobre un tema molt sensible, que afecta a molts ciutadans i ciutadanes que viuen moments molt difícils, és un problema que ultrapassa les barreres de la privacitat, de la família, de l’entorn, que esdevé un veritable problema social que requereix la implicació i la solidaritat del conjunt del ple municipal, de tota la ciutat.

Aquesta és una moció que pretén abordar un d’aquells temes en què la societat ha de tancar files, que ha de tenir el màxim consens polític i social.

Som plenament conscients que a nivell municipal hi ha algunes actuacions en marxa, que hi ha un servei d’acompanyament, una certa coordinació dels serveis socials, una oficina d’Ofideute…

Però també és cert que el nostre compromís com a consistori pot i ha d’anar més enllà:

 instant novament a les administracions supramunicipals a aprovar moratòries o implementar mesures per paralitzar desnonaments

 declarant abusives les clàusules de molts contractes hipotecaris

 promovent altres mesures a nivell municipal per evitar desnonaments

 oferint assessorament legal i serveis de mediació

 informant sobre els recursos a què poden recórrer les persones afectades, tant d’informació, com d’ajuts en matèria d’habitatge

 establint un protocol d’actuació d’urgència per trobar solucions ràpides en els casos de famílies desnonades

 sol·licitant informació als jutjats

 convocant els responsables de les entitats bancàries per instar-los a frenar les execucions hipotecàries i implantar moratòries

Des de Sabadell, sols, no podem canviar la llei, però ho podem demanar, i, sobretot, podem actuar en molts fronts diferents en una situació social que es pot qualificar d’emergència.

Per això els demanem el seu suport.