L’Entesa per Sabadell demana al Conseller Lluís Recoder que convoqui la Comissió de Seguiment per informar sobre les obres dels FGC

La Comissió no es reuneix des de desembre de 2009

Davant la incertesa sobre la continuïtat de les obres de perllongament dels FGC, aturades des de final del mes de juliol, l’Entesa per Sabadell ha reclamat novament la convocatòria urgent de la Comissió de seguiment amb la finalitat que la ciutat conegui l’estat d’aquest projecte i el seu futur.

L’Entesa per Sabadell ha sol·licitat en diferents ocasions, tant al govern municipal com a la Generalitat, que es reuneixi la Comissió de Seguiment de ciutat de les obres del perllongament dels Ferrocarrils de la Generalitat, que es va crear amb l’objectiu d’informar periòdicament a les entitats, comerciants i ciutadania sobre el desenvolupament d’aquest projecte, compromís que s’ha incomplert des de l’inici de les obres.

La Comissió de seguiment de ciutat no s’ha reunit des del 23 de desembre de 2009, malgrat en aquest any i mig s’han produït diferents novetats, així com modificacions del calendari. D’altra banda, el projecte del soterrament entre l’Estació de Gràcia i Can Feu encara no ha estat publicat, tot i que la Generalitat s’havia compromès a fer-ho abans de finals de l’any 2010.

La portaveu del Grup Municipal de l’Entesa per Sabadell
, Virginia Domínguez, ha adreçat un escrit al Conseller de Territori i Sostenibilitat, Sr. Lluís Recoder, reiterant la petició d’informació sobre l’estat actual del projecte i el seu calendari i reclamant la convocatòria urgent de la Comissió de Seguiment de ciutat.