L’Entesa, construint l’alternativa

Isidre Soler Clarena - Regidor portaveu del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell

Les darreres eleccions municipals gairebé no han mogut l’escenari polític municipal i la seva translació al consistori si exceptuem la pèrdua de la representació d’ERC i l’augment d’un escó per part del PP. El partit del govern, tot i amagant la seva identitat socialista i la pèrdua de prop de 1.500 vots, ha aconseguit mantenir una còmoda majoria. CiU ha mantingut el nombre de regidors i ICV-EUiA ha estat a punt de perdre’n el quart. L’Entesa per Sabadell, per la seva part, ha aconseguit un bon resultat que li permet mantenir els dos regidors.

Aquests resultats impedeixen de facto que la política municipal, marcada des da fa 12 anys pels governs encapçalats per Manuel Bustos, viri cap a unes polítiques clarament favorables als interessos de la majoria de la població i fer de Sabadell una ciutat capdavantera i amb oportunitats per a tothom.

Aquest estancament a nivell municipal contrasta amb les manifestacions de milers de persones que reclamen des del carrer canvis profunds en el sistema polític i econòmic actual. Volen -volem- més democràcia i menys desigualtats.

Els ciutadans i ciutadanes som els qui patim les conseqüències directes de la crisi: desocupació, serveis insuficients, augment dels costos dels serveis bàsics, desnonaments, augment de les actituds xenòfobes, etc. que poden conduir a l’empobriment individual i col•lectiu, a l’exclusió, a la pèrdua de cohesió social, i a la pèrdua de la qualitat dels nostres municipis.

A la greu crisi econòmica però, hi hem d’afegir una greu crisi política. Els governs municipals i les organitzacions polítiques que els sustenten han estat incapaços d’evitar aquestes situacions. Al contrari, són els responsables directes d’una mala gestió dels serveis i dels recursos i han estat els agents que apliquen les mesures neoliberals dictades pels causants de la crisi.

Sovint els polítics professionals que governen han procurat més pels interessos de partit i pels seus estatus que pels interessos dels qui diuen representar. Aquesta mala pràctica política ha portat a un ampli descrèdit de les persones que es dediquen a la política, malgrat sigui una generalització injusta. Uns polítics professionals, per cert, que seguiran insensibles a les mobilitzacions de la gent del carrer, perquè les seves preocupacions no formen part del seu imaginari polític.

No n’hi ha prou però amb qüestionar el sistema econòmic i el sistema polític. Cal aturar la seva creixent degradació i cal actuar per canviar-lo. Hem de construir alternatives per gestionar millor els recursos públics i aplicar polítiques que ens permetin avançar cap a unes societats cada vegada més cohesionades, econòmicament més justes, ambientalment més sostenibles i culturalment més riques.

Des de l’Entesa per Sabadell impulsem un municipalisme alternatiu, basat en polítiques adreçades a beneficiar el conjunt de la ciutadania, en defensar els serveis públics, en l’acurada i austera gestió dels recursos públics. Un municipalisme radicalment democràtic, basat en el treball de proximitat i en la implicació i la participació de la ciutadania.

Des de l’Entesa treballem per construir una alternativa a la manera d’entendre i de fer política de les organitzacions convencionals. Una alternativa adreçada a defensar els interessos col·lectius i l’interès públic. De manera honesta, amb rigor i professionalitat, però sense fer de la política una carrera professional. Amb una pràctica política basada en la transparència i l’ètica.

Les eleccions municipals del passat 22 de maig han atorgat a l’Entesa un resultat que li permet consolidar-se i treballar amb força, com ha vingut fent des de fa 12 anys, a favor d’un Ajuntament al servei de la ciutadania, amb projectes i polítiques destinades a aconseguir un Sabadell més equitatiu, més cohesionat, més sostenible i més democràtic.

Al mateix temps, l’Entesa, manté l’autoritat per ser la catalitzadora de diferents sensibilitats d’esquerres, progressistes i sobiranistes amb inquietuds de canvi en les formes de governar la nostra ciutat, a favor d’un necessari aprofundiment democràtic.

[Publicat al Diari de Sabadell el 31/05/2011]