L’Entesa per Sabadell aposta per la dissolució de la Unitat de Reforç Policial

110517 RP Model policial

Vol optimitzar la plantilla i potenciar la policia comunitària

L’Entesa per Sabadell considera que el model policial que s’ha desenvolupat en els darrers anys a Sabadell no respon a les necessitats de la ciutat i ha generat un distanciament entre el cos policial i la ciutadania. És un model que es basa en tenir poca presència als carrers i actuar reactivament amb dispositius especials únicament quan sorgeixen conflictes.

L’Entesa per Sabadell considera que les demandes de més seguretat per part de la ciutadania i les entitats s’han d’atendre des d’una visió integral de policia comunitària, que busqui la cohesió social, que tingui com a objectiu conèixer de prop les característiques de cada barri i estar en contacte permanent amb el teixit associatiu i comercial. La policia municipal ha de ser un servei a la població, en la defensa de les llibertats individuals i l’interès col·lectiu.

110517 RP Model policialEl Programa de govern 2011-2015 de l’Entesa per Sabadell recull les següents propostes:

 Dissolució de la Unitat de Reforç Policial (URP), una unitat d’aspecte militaritzat que no transmet cap mena de confiança a la ciutadania i que s’allunya diametralment del model de policia de proximitat.

 Desplegament de la policia comunitària, com a cos proper i amb presència a la ciutat, coneixedor de les diferents realitats i necessitats del territori.

 Creació d’una nova prefectura de policia municipal en el nord de la ciutat.

 Reforç del rol de policia administrativa que garanteixi el compliment de les ordenances municipals que vetllen per una millor qualitat de vida.

 Participació en la persecució de delictes ecològics, fiscals i laborals, els abusos immobiliaris i les accions discriminatòries o vulneradores dels drets humans.

Aquest conjunt de mesures respon al model de l’Entesa per Sabadell, que no entén la seguretat com una qüestió únicament policial, sinó vinculada a la cohesió social.