L’Entesa per Sabadell proposa impulsar decididament el Pla Especial de la Salut i l’Espai Agroforestal de Llevant

Sabadell gaudeix d’un rodal conformat per uns espais naturals que atresoren valors ambientals, socials i paisatgístics, que són part inesborrable de la nostra història i conformen la nostra identitat com a municipi. Tots aquests espais a la vegada s’entrellacen amb els espais forestals i els espais agrícoles que conformen el característic mosaic del paisatge vallesà, espais que mantenen una elevada biodiversitat i juguen un paper fonamental per poder mantenir l’activitat econòmica agrària al Vallès i a l’hora l’estructura biofísica del territori. L’Entesa per Sabadell defensa una aposta decidida per preservar aquests espais i donar-los a conèixer.

La Salut és una de les portes principals de Sabadell cap al Rodal, concretament és l’accés cap a tot un sector agrícola i forestal compartit amb molts altres municipis. Aquest espai, anomenat Espai Agroforestal de Llevant (EAL), va ser objecte d’un projecte liderat per l’Ajuntament de Sabadell l’any 2000 i avui en dia totalment abandonat, que proposava compartir esforços mitjançant la integració de la gestió d’aquests espais naturals entre Sabadell, Castellar del Vallès, Barberà del Vallès, Sentmenat, Caldes de Montbui, Polinyà, Palau-Solità i Plegamans.

El parc de La Salut, per la seva localització, pel seu paper emblemàtic i per la infraestructura que ja actualment disposa és el lloc ideal per a la creació del Centre d’Interpretació de l’Espai Agroforestal de Llevant. De fet, l’Hostatgeria de la Salut havia d’acollir, després de la seva rehabilitació amb una inversió de 300.000 euros l’any 2005, un Centre d’Interpretació amb espais per a un laboratori i sales d’exposicions. Des d’aleshores, però, aquest espai ha tingut un ús molt limitat, fet que evidencia l’escàs interès que el govern de Manel Bustos ha tingut per fer un salt endavant significatiu en la protecció i la gestió coordinada dels espais naturals del rodal.

L’Entesa per Sabadell proposa també el desenvolupament urgent del Pla Especial del Parc de La Salut, que ha de permetre una correcta ordenació urbanística de l’entorn, mitjançant actuacions de disciplina urbanística per eliminar tots els elements fora d’ordenació. Aquest Pla Especial, previst ja en el Pla General Municipal d’Ordenació de Sabadell de l’any 1993, fou aprovat inicialment però degut a les substancials al·legacions presentades, no ha estat aprovat definitivament i per tant cal elaborar un nou Pla.