L’Entesa per Sabadell reclama que els canvis del nomenclàtor passin per la consideració del Ple municipal

Els noms imposats als carrers i places de la ciutat, així com la seva modificació, és una competència exclusiva que el govern municipal s’ha atribuït i són aprovats per a la Junta de Govern Local i no pel Ple municipal, malgrat algunes informacions aparegudes que indiquen el contrari.
Els grups municipals no tenen cap possibilitat d’incidir en la denominació dels espais públics de la ciutat. O sigui, el govern municipal posa i treu els noms al marge de la resta de representants de la ciutadania a partir dels seus particulars criteris, quan no per simple populisme, fins el punt que aquells noms aprovats pels grups municipals són ignorats.

Alguns exemples:

· Noms aprovats per organismes municipals i que no s’han materialitzar mai:
II República. Aprovat per la Junta de Portaveus de 20-04-2005
Josep Gibert, paleontòleg. Aprovat pel Ple de 22-10-2007, a instàncies de l’Entesa.

· Noms proposats per la ciutadania i que no han merescut cap interès del govern:
Mª Borri, dirigent veïnal
Bertha von Sutter, premi Nobel de la Pau
Josep, Henry Dunant, fundador Creu Roja

L’Entesa per Sabadell considera que els noms dels carrers i places de la ciutat han de ser aprovats de la manera més democràtica possible i per tant sotmesos a la consideració de tots els representants municipals i aprovats pel Ple municipal i en conseqüència no poden restar a mercè dels criteris particulars del govern de torn com succeeix en l’actualitat.