L’Entesa per Sabadell proposa transformar la Casa Grau de la Plaça del Gas en un Casal d’entitats amb la seu de la FAV

110318 Casa Grau

Per l’Entesa per Sabadell afavorir l’associacionisme és fonamental per avançar cap a una ciutat i una ciutadania activa i compromesa, una ciutat en la que les entitats siguin una peça bàsica que contribueixi en la creació d’una sòlida xarxa social i en la dinamització del teixit cultural i social.

110318 Casa Grau En aquest sentit, és del tot necessari que les entitats disposin d’espais adequats perquè aquesta vida associativa es pugui materialitzar en les millors condicions possibles que afavoreixin la seva consolidació i creixement.

Per aquest motiu considerem que el model de Casals d’entitats, amb espai comuns i espais compartits, afavoreix la vida associativa i la interrelació entre elles i esdevé un model que permet optimitzar recursos.
Un edifici molt apropiat per un equipament d’aquestes característiques és la Casa Grau de la Plaça del Gas, tancada des de fa anys. Aquest edifici, de propietat municipal, havia de ser cedit a diversos Col·legis professionals per ubicar-hi una seu intercol·legial. Un projecte que no es farà realitat per decisió dels propis col·legis professionals.

La cèntrica situació d’aquest edifici, així com la seva ubicació en una plaça pública, el fa molt adequat per convertir-se en un equipament cívic d’ús compartit per diverses entitats.

També considerem que aquest edifici té una bona ubicació per esdevenir la seu estable de la Federació d’Associacions de Veïns de Sabadell i del Servei de defensa del consumidor- SEDECU i així solucionar de manera definitiva l’actual problemàtica de manca de local adequat, plantejada des de fa mesos.

Les característiques de l’edifici de la Casa Grau permeten oferir sales compartides per a diferents entitats, així com un seguit de serveis comuns de consergeria, sala d’actes, etc. que afavoririen el desenvolupament de les activitats pròpies i la interrelació entre elles, enriquint d’aquesta manera el teixit associatiu i social de la nostra ciutat.

La proposta de condicionar la Casa Grau com a espai destinat a Casal d’entitats i seu de la FAV de Sabadell ha estat traslladada al govern municipal confiant que sigui una realitat ben aviat.