L’Entesa per Sabadell acusa al govern Bustos de fer i desfer amb els noms dels carrers i places de la ciutat a partir dels seus interessos

L'Entesa vol que els canvis del nomenclàtor passin per la consideració del Ple

L’aprovació del nomenclàtor dels carres i places de la ciutat, així com la seva modificació és una competència que el govern municipal s’ha atribuït en exclusiva per a la Junta de Govern Local. A partir d’aquest fet el govern fa i desfà sense tenir cap altra consideració que els seus únics interessos.

En cap moment la resta dels grups municipals no tenim la possibilitat d’incidir en la denominació dels espais públics de la ciutat. O sigui, el govern municipal posa i treu els noms al marge de la resta de representants de la ciutadania.

Amb aquesta manera d’actuar, com si la ciutat fos exclusivament del govern del PSC, un tema tan sensible com la denominació dels carrers, aquests s’imposen a partir dels seus particulars criteris, quan no per simple populisme.

Podem veure com els noms es posen o no en funció de si el govern, i concretament el regidor de cultura, el sr. Lluís Monge que és qui presideix la Comissió de Nomenclàtor, és favorable a un determinat nom o no.

  Hi ha noms proposats per la ciutadania que no tenen cap tipus de concreció: Josep Mª Borri (dirigent veïnal), Bertha von Sutter (premi Nobel de la Pau), Henry Dunant (fundador Creu Roja).

  Noms aprovats per organismes municipals (II República –JP 20-04-2005 ó Josep Gibert Ple 22-10-2007) que no s’han materialitzat, incomplint així acords de la Junta de portaveus o el propi ple..

  Noms posats a espais d’escassa dignitat, per exemple a un retall de placeta a la cruïlla Rafael de Casanovas/carretera de Terrassa: Josep Rosas (dirigent sindicalista principis s-XX).

En canvi, el govern del PSC decideix unilaterlament substituir algun nom existent, com el de l’Avinguda Sabadell, que forma part d’un conjunt de ciutats tèxtils de tot el món, i canviar-lo per Don Bosco.

L’Entesa per Sabadell considera que el nomenclàtor municipal no pot estar a mercè dels capricis, del populisme, de la ignorància o de la manca de criteri del regidor o del govern de torn i per tant la seva imposició ha d’estar sotmesa a la consideració de tots els representants municipals i aprovats pel Ple municipal.