L’Entesa per Sabadell contrària a l’elevat cost del nou servei funerari d’incineració

Des de fa anys, d’acord amb les ordenances fiscals relacionades amb els serveis funeraris, l’Ajuntament de Sabadell subvenciona amb un màxim de 330,55 € les despeses en concepte de drets d’incineració, cost del trasllat fins el forn crematori i expedient d’incineració.

Aquesta subvenció es va implantar per fomentar la pràctica de la incineració amb l’objectiu d’evitar el col·lapse del Cementiri de Sabadell, que en els darrers anys s’ha hagut d’ampliar per acollir tota la demanda de nínxols.

Paradoxalment, quan entri en funcionament el forn crematori del Cementiri de Sabadell el servei serà molt més car per a la ciutadania que quan la incineració es feia al Cementiri de Terrassa. En primer lloc, perquè desapareixerà aquesta subvenció i en segon lloc perquè la tarifa de Terrassa és de 271,30 €, mentre la de Sabadell és de 365,36 €.

L’Entesa per Sabadell lamenta aquest canvi en la política de la Regidoria de Salut, que suposarà un elevat cost per als usuaris i eliminarà l’incentiu per a la incineració, tot generant una disminució de la incineració i un nou augment de la demanda de nínxols.

L’Entesa també es pregunta per quin motiu la incineració a Sabadell resulta un 35% més cara que a Terrassa, i confia que aquest canvi no estigui relacionat amb els interessos de l’empresa concessionària, en detriment dels sabadellencs i sabadellenques. L’Entesa ja ha denunciat reiteradament que la privatització dels serveis públics mitjançant concessions privades comporta el seu encariment per la lògica que l’objectiu de les empreses és obtenir beneficis i no gestionar serveis de manera altruista.

Per aquest motiu des de l’Entesa per Sabadell demanem a l’alcalde que vetlli pels interessos de la ciutadania i modifiqui a la baixa les tarifes de la incineració o que mantingui l’actual subvenció en el futur serveis d’incineració.