Sobre els arxius sonors de l’antiga EAJ-20

Prec de Virginia Domínguez en el ple municipal del 21 de desembre de 2010

Fa gairebé tres anys vostè va fer ostentació del retorn de l’arxiu sonor de l’antiga EAJ-20 a la ciutat. Un fons de milers de discos de l’antiga ràdio del carrer Convent, que havien anat a parar a la seu de COM Ràdio a Barcelona.

El material es va dipositar a l’antiga funerària, on es deia que se seleccionaria i catalogaria el material.

Recentment alguns veïns ens han informat de què s’està traient material de l’antiga funerària i voldríem saber qui ha custodiat fins ara el fons de la Ràdio i si s’està traslladant a algun altre emplaçament, en quines condicions i qui ho fa.