L’Entesa per Sabadell reclama participació i informació sobre les obres del perllongament dels FGC

GMES01

L’Entesa per Sabadell reclama que s’acompleixi el compromís de participació en el seguiment de les obres del perllongament dels FGC, i que es faciliti tota la informació sobre l’evolució de les mateixes i l’estat de les obres complementàries.

GMES01L’evolució i l’acompliment dels terminis de les obres, el calendari concret d’execució de les obres de cada estació, la concreció del soterrament fins al terme de Sant Quirze del Vallès, les modificacions a les estacions de Gràcia i de la Plaça d’Espanya, la situació de l’Estudi Informatiu del perllongament a Castellar del Vallès, etc. són aspectes importants pel futur del projecte i per la ciutat que cal conèixer.

Per aquest motiu l’Entesa per Sabadell s’ha adreçat novament a l’alcalde perquè insti a la Generalitat a que convoqui la Comissió de seguiment de Ciutat del perllongament dels FGC, que no ha estat convocada des de fa mesos, també a instàncies de l’Entesa. Aquesta comissió es va constituir al juliol de 2008 i en dos anys i mig només s’ha reunit en dues ocasions.

Hem de lamentar que un projecte tan important per a la ciutat no vagi acompanyat d’un veritable procés de participació dels representants polítics i de les entitats i de facilitar tota la informació al respecte. Aquest fet evidencia el poc interès de la Generalitat i del govern municipal per afavorir la transparència real en temes que afecten a tota la ciutat. En canvi veien com aquestes obres són utilitzades com un instrument propagandístic per part del govern municipal i de l’alcalde en particular.

Confiem que la Comissió de seguiment de Ciutat dels FGC sigui convocada properament per tractar tots aquells temes que afecten al projecte dels FGC i que es mantingui com un veritable òrgan ciutadà de seguiment i de participació.