L’Entesa per Sabadell és favorable al trasllat de la Zona Hermètica i paral·lelament reclama un canvi de model d’oci

L’Entesa per Sabadell comparteix el nou Pla Especial que regula els usos recreatius i de restauració del barri de Gràcia com l’instrument que ha de fer efectiu el trasllat d’aquestes activitats a Sant Pau de Riu-sec en un termini màxim de 5 anys i alhora afavorir la reducció del nombre de locals d’oci nocturn.

En aquest sentit l’Entesa va fer al·legacions al pla per millorar-lo i per garantir jurídicament la seva implantació, per tal que l’objectiu de traslladar les activitats no quedi en paper mullat. Aquestes propostes van ser recollides en bona part i incorporades al text final de la memòria del pla. El Grup municipal de l’Entesa va ser l’únic grup que va fer aportacions al Pla Especial de Gràcia.

L’Entesa per Sabadell és molt sensible a la situació que viuen els veïns i veïnes del barri de Gràcia i lamenta que aquest pla no comptés amb el consens de totes es forces polítiques ja que la seva votació al ple va comptar amb l’abstenció del Grup municipal d’ICV-EUiA i el vot contrari del PP.

Per l’Entesa és prioritari garantir el dret dels veïns del barri de Gràcia al descans i a no patir cada cap de setmana l’incivisme i les molèsties generades per l’anomenat oci nocturn. Per aquest motiu fa anys que defensem el progressiu trasllat dels locals d’oci a Sant Pau de Riu-sec, un dels compromisos que formen part del programa de govern de l’Entesa.

Tot i això l’Entesa continuarà reclamant mesures com el control de llicències, l’acompliment d’horaris, una major vigilància, la limitació efectiva d’accés als carrers, la neteja i manteniment, etc., ja que la perspectiva de trasllat no ha de significar en cap cas la relaxació de les mesures que s’han establert en els darrers anys per intentar frenar els efectes de la Zona Hermètica sobre la zona residencial de Gràcia.

Finalment, l’Entesa defensa que més enllà de les condicions de l’espai públic i del trasllat de la zona d’oci, el què està en crisi és el propi concepte d’oci que s’oferta a la Zona Hermètica, directament vinculat al consum d’alcohol i d’estupefaents. És prioritari trobar alternatives a aquest model d’oci, que té molts efectes socials molt negatius.