L’Entesa per Sabadell lamenta la manca de coherència de les organitzacions d’esquerra a l’hora de defensar el laïcisme

Els portaveus del grups municipals del PSC, CiU, ICV-EUiA i PP han votat en contra de la moció d’Entesa per Sabadell a la Junta de Portaveus a favor de refermar els principis de la laïcitat i d’instar a la Diputació de Barcelona a no destinar cap partida de diner públic per a finançar cap despesa directament o indirecta originada per la visita del Papa. Tan sols ERC i la pròpia Entesa han votat a favor.

L’Entesa per Sabadell lamenta la manca de coherència de les organitzacions polítiques a l’hora de defensar posicions polítiques concretes a favor de la laïcitat, o sigui de la total separació entre l’àmbit polític i administratiu i l’àmbit religiós. Especialment contradictòries són les organitzacions d’esquerra que, tot i formar part del moviment per la laïcitat, a l’hora de la veritat adopten posicions contràries al principis que diuen defensar.

L’Ajuntament de Sabadell per la seva part va signar l’any 2005 un manifest en el que es compromet a aplicar la separació de les actuacions pròpies de la gestió municipal de qualsevol manifestació de caire religiós .

L’Entesa per Sabadell va plantejar aquesta moció al fer-se públic que la Generalitat, la Diputació i l’Ajuntament de Barcelona destinarien una gran quantitat de diner públic, tan directa com indirecta, a sufragar part de les despeses originades per la visita del Papa. Una visita que té un caràcter estrictament litúrgic.

És especialment greu la implicació de la Diputació de Barcelona per tractar-se d’una institució pública que la seva única finalitat és donar suport econòmic i tècnic als ajuntaments, més en un moment de greus dificultats econòmiques per les que travessen les institucions locals.

L’Entesa per Sabadell lamenta aquesta manca de coherència de les organitzacions polítiques i la vulneració per part de les institucions públiques de la sensibilitat democràtica i la pluralitat de la nostra societat i de la política a favor de l’aconfessionalitat de l’àmbit públic.