L’Entesa per Sabadell demana a l’alcalde que no utilitzi més el Consell de Ciutat pels seus interessos polítics

101015RPCCiutat

El Consell de Ciutat és un organisme de participació, de debat i de consulta dels temes que afecten Sabadell.

101015RPCCiutatEl Govern municipal però no ha considerat a la pràctica aquest organisme com un espai real de debat dels temes que afecten a la ciutat (Sanitat, formació, atur, cultura, mobilitat …) donant una informació plural i facilitant contrastar les diferents opinions en el si del Consistori per poder arribar a determinades conclusions que tinguin en compte les diferents sensibilitats polítiques. Tan sols es fa arribar la informació que interessa al govern sense tenir en compte les diferents posicions polítiques i sense fomentar cap tipus de debat.

Des del primer moment, el Consell de Ciutat ha estat utilitzat pel govern municipal com un instrument més de propaganda de les seves actuacions. L’alcalde, per la seva banda, utilitza el Consell de Ciutat com una plataforma de lluïment personal i per beneir la seva política.

El funcionament del Consell de Ciutat no ha afavorit un marc de discussió com a tal. Per exemple, no es facilita que els representants de les entitats tinguin la documentació amb temps suficient i contrastada per poder exposar les seves consideracions sobre un determinat tema en un clima de reflexió i de contrast, sinó que s’organitza de manera que l’alcalde o algun regidor del govern pugui fer les seves explicacions i es transmet a la premsa una idea de consens.

El govern municipal acaba de convocar un nou Consell de Ciutat, no pas per debatre dos temes rellevants per la ciutat com el Quart Cinturó i la proposta de modificar els usos del Parc industrial del Riu Ripoll, sinó únicament per cercar un plebiscit dels seus plantejaments polítics.

El mateix dia del Consell de Ciutat es va enviar als participants per correu electrònic un document per aprovar sobre el Quart Cinturó, que no recull cap altra opinió que la del govern, i es va plantejar únicament l’opinió del govern també en el cas del Riu Ripoll, quan precisament aquest tema va ser objecte de diferents posicionaments en el darrer Ple municipal.

Amb aquesta manera d’actuar l’equip de govern malmena el sentit d’un òrgan de participació com el Consell de Ciutat, convertint-lo en un mer instrument de propaganda de la seva actuació política.

Per altra banda, l’alcalde, quan l’interessa, pretén substituir el màxim òrgan representatiu que és el Ple municipal per un òrgan de consulta i de debat, tal i com ha succeït amb les al·legacions del Govern a l’Autovia Orbital. D’aquesta manera busca evitar crítiques, opinions discrepants sobre temes importants.

Així, es desvalora el paper d’un òrgan de participació per convertir-lo en un òrgan d’adulació. Manipulació que porta a que moltes entitats hagin acordat no assistir-hi.

L’Entesa per Sabadell lamenta i critica aquesta utilització partidista del Consell de Ciutat per part del Govern municipal i demana a l’alcalde que rectifiqui i deixi d’utilitzar-lo pels seus interessos polítics.