L’Entesa per Sabadell valora molt positivament l’aprovació unànime del Ple municipal de la seva moció a favor del campus universitari de Sabadell

L’Entesa per Sabadell va portar al Ple municipal una moció a favor del Campus universitari de Sabadell que es va aprovar amb la unanimitat de tots els grups municipals. El text aprovat de la proposta va ser el següent:

 Reafirmar l’aposta de l’Ajuntament de Sabadell pel manteniment del campus universitari de Sabadell.

 Instar a la UAB a potenciar el campus de Sabadell i reconsiderar la reducció d’oferta, així com a estudiar la implantació de noves titulacions a la nostra ciutat, a més de fomentar els nous graus de Comptabilitat i Finances d’Empresa, entre d’altres, que permeten que la nostra ciutat continuï vinculada als estudis d’Economia i Empresa.

El motiu que va portar l’Entesa a plantejar aquesta moció és la reducció de l’oferta d’estudis al campus de Sabadell per part de la UAB pel curs 2010/2011 i la incertesa sobre el futur del campus. En concret l’Escola d’Enginyeria de la UAB no ofereix cap grau al campus de Sabadell, concentrant tots els nous accessos al campus de Bellaterra i la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, únicament ofertarà dos graus de futur incert pel curs 2010/2011.

Aquesta situació, de no corregir-se, apunta cap a la desaparició del Campus universitari de Sabadell, fet que comportaria una important pèrdua de l’oferta universitària a la nostra ciutat i un pas enrere del pes de Sabadell en el món universitari, en un moment en què el coneixement i la formació són eines fonamentals per disposar d’oportunitats que facilitin un millor futur humà, social i econòmic.

Confiem que amb l’aprovació d’aquesta moció l’Ajuntament pregui el compromís de treballar per la recuperació del pes universitari de Sabadell.
L’Entesa per Sabadell està plenament compromesa en treballar a favor de la formació i del coneixement com a instruments de progrés individual i col·lectiu i una aposta estratègica de futur per Sabadell.