Proposició en solidaritat als membres d’Udalbiltza

Desestimada

Isidre Soler Clarena, Portaveu del Grup municipal Entesa per Sabadell

EXPOSA QUE:

Udalbitza és la institució constituïda per l’Assemblea d’Ajuntaments i càrrecs electes d’Euskal Herria, fundada el setembre de 1999 per gairebé 1.800 càrrecs, fonamentalment d’EAJ-PNV, EH, EA, AB i independents, procedents dels set territoris bascos, sota els principis i objectius:

 Afirmar l’existència d’Euskal Herria com a Nació.

 Cooperar a l’estructuració territorial d’Euskal Herria.

 Impulsar la construcció nacional d’Euskal Herria, en base a un procés dinàmic i democràtic, sustentat en la lliure participació i decisió de tots els ciutadans i ciutadanes bascos.

 Avançar en la col·laboració entre els municipis bascos en àmbits com la llengua, la cultura, l’esport, el medi ambient, el desenvolupament econòmic i el benestar social.

 Projectar Euskal Herria en l’àmbit internacional com a nació pròpia i la seva voluntat d’actuar com a tal en la futura configuració europea i les seves institucions.

Durant aquests onze anys Udalbitza ha promogut, reforçat i donat suport a múltiples iniciatives per tal de materialitzar aquests objectius.

Aquests anys també han estat un recorregut ple d’obstacles, entre els quals destaca l’operació policial ordenada per l’Audiència Nacional de Madrid, el 29 d’abril de 2003, que va culminar amb la detenció de diversos càrrecs electes i empleats de la institució, el tancament d’oficines públiques, la confiscació de diners pel projecte empresarial Zuberoa i la suspensió d’activitats, enfonsant la rica trajectòria democràtica de projectes compartits entre ajuntaments del País Basc.

Posteriorment, es va ordenar el processament judicial d’un total de 22 persones, càrrecs electes i empleats, així com de la pròpia institució Udalbitza, acusant-los de col·laborar amb organitzacions armades, sense cap tipus de prova i sense que els hi sigui imputat cap fet concret.

En les properes setmanes està previst que es celebri el judici contra aquestes 22 persones sota l’acusació de terrorisme, per la qual l’acusació particular i la fiscalia sol·liciten penes entre 10 i 23 anys de presó i la il·legalització d’Udalbitza, pel sol fet d’haver realitzat una tasca institucional en àmbits culturals, educatius, de desenvolupament local o a favor de la normalització política i la pau.

Per tot l’exposat PROPOSA:

1. Manifestar la profunda preocupació pel processament d’aquests representants municipals i dels empleats d’Udalbitza i per les greus acusacions a les se’ls imputa. Aquesta preocupació es fonamenta en les dues constatacions:

 No s’atribueix a cap de les persones processades cap activitat delictiva individualitzada i en els arguments de les acusacions solament es recullen activitats que s’insereixen plenament en el normal desenvolupament de les competències municipals.

 El Comitè de drets Humans de les Nacions Unides, en el seu informe del passat octubre de 2008 (CCPR/C/ESP/CO/5/2008-10-27) palesa la preocupació per l’abast potencialment excessiu de les definicions de terrorisme en el dret intern i insta al regne d’Espanya a la modificació dels articles 572 a 580 del Codi Penal per limitar llur aplicació a les infraccions que revesteixin indiscutiblement un caràcter terrorista.

2. Manifestar el dret dels representants democràticament escollits en qualsevol àmbit institucional a crear, impulsar, desenvolupar i finançar institucions d’àmbit nacional, i que aquest dret sigui respectat tant per l’Estat espanyol com per a qualsevol estat que es consideri democràtic.

3. Instar la fiscalia a retirar l’acusació contra d’Udalbitza i els membres processats en el sumari ordenat per l’Audiència Nacional i que sigui arxivada la causa.

4. Manifestar la solidaritat amb totes les persones encausades (alcaldes, regidors i empleats) en el sumari contra d’Udalbitza.

No obstant això, la Junta de Govern resoldrà

Isidre Soler i Clarena
Portaveu del Grup Municipal de l’Entesa per Sabadell

Sabadell, 2 de juliol de 2010