L’Entesa per Sabadell lamenta que el Ministerio de Fomento consideri prioritària una infraestructura obsoleta i d’un greu impacte com és el Quart Cinturó

El passat dimarts el ministre de Fomento, José Blanco, va inaugurar el tram del Quart Cinturó entre Terrassa i el barri de Can Trias, a Viladecavalls. Aquest és un dels subtrams en què va ser dividida la tramitació de l’obra entre Abrera i Terrassa, que responia a l’acord del Pacte del Tinell de “millorar la comunicació entre el Vallès i el Baix Llobregat”.

L’Entesa lamenta que, malgrat les continues evidències de què construir més autovies és insostenible i que el Quart Cinturó és una infraestructura obsoleta, que no respon a les necessitats actuals de mobilitat, el ministre Blanco no es va conformar amb inaugurar aquest tram inacabat, sinó que, a més, va anunciar la imminent publicació de l’estudi informatiu entre Terrassa i Granollers.

L’Entesa defensa un model de transport públic modern i eficient, estructurat bàsicament a partir del ferrocarril, que pugui transportar molts viatgers de manera còmoda, ràpida i amb poc impacte mediambiental. En un context de crisi econòmica, com l’actual, és imprescindible dedicar la major part de recursos al transport del segle XXI i abandonar projectes ancorats en el passat.

D’altra banda, tal com ja va alertar la Campanya Contra el Quart Cinturó, el Ministerio de Fomento no pot aprovar l’Estudi informatiu, perquè abans ha d’impulsar la tramitació ambiental que ha de sotmetre a consultes prèvies per tal de resoldre quins aspectes s’han d’incorporar en l’Estudi d’Impacte Ambiental.

L’Entesa lluita i continuarà lluitant per fer pedagogia sobre la mobilitat sostenible i per explicar els greus impactes del Quart Cinturó -o Ronda del Vallès- sobre el Rodal de Sabadell i el conjunt del Vallès, tal i com malauradament es pot comprovar en el tram Abrera i Terrassa.

Cal tenir present que les característiques reals del Quart Cinturó són les d’una autopista de quatre carrils, més dos carrils lateral, amb una ocupació de gairebé 100 metres d’amplada i no la d’una via adaptada al territori com algunes organitzacions polítiques volen fer creure amb l’ànim de minimitzar els impactes reals.