L’Entesa visita Can Deu i la Plana del Pintor en el marc del projecte El Sabadell que volem

100619CanDeu

L’Entesa per Sabadell va organitzar el passat dissabte una nova visita en el marc del projecte El Sabadell que volem, que, té com a objectiu aprofundir en el coneixement de la ciutat i, alhora, donar a conèixer l’Entesa en el conjunt de Sabadell.

El Sabadell que volem
és un procés d’interacció amb el territori, bastit en dos eixos: un de territorial i un altre de blocs temàtics, per conèixer les diferents realitats socioeconòmiques i socioculturals de la ciutat. L’objectiu d’aquest procés és treballar per copsar les necessitats actuals de la ciutat i per donar a conèixer el projecte de l’Entesa. Aquest treball permetrà també posar sobre el paper el model de ciutat que volem, el Sabadell que volem per als propers anys a partir de la presa de contacte amb la realitat de la ciutat.

100619CanDeuL’Entesa va visitar els barris de Can Deu i de la Plana del Pintor, per tal d’entrar en contacte amb les seves entitats i conèixer les seves problemàtiques. Després d’una primera exposició a partir de la tasca prèvia de coneixement d’aquesta zona de la ciutat, els participants van fer un recorregut pels barris i van visitar diferents equipaments. Durant la visita també es va destacar el potencial de la proximitat d’aquests barris al Bosc de Can Deu.

Malgrat es tracta de barris amb un considerable nivell d’equipaments, es va posar de manifest la preocupació pel fet que, en el cas del Centre Cívic de Can Deu que, un cop rehabilitat, no s’adopti un model de cogestió on les entitats juguin un paper fonamental en el seu funcionament i programació. La mobilitat d’una part considerable dels veïns de Can Deu, pel fet que hi ha força pisos de lloguer, és un factor que dificulta l’arrelament al barri. Un altre factor de preocupació és l’estigmatització de la Plana del Pintor com a zona problemàtica, que fa necessària una intervenció social integral per tal de reforçar la convivència i la cohesió social.

També es va posar de manifest és la manca d’informació sobre com afectaran determinades infraestructures a la zona nord de la ciutat, especialment el perllongament dels FGC pel que fa a les cotxeres al Parc del Nord, al barri i al Bosc de Can Deu; la Ronda Nord, així com la possible construcció del Quart Cinturó i el seu impacte.

En els seus 10 anys d’existència, l’Entesa per Sabadell ha dut a terme un intens treball a favor de la ciutat, amb rigor i amb coherència, que ha implicat un extens coneixement de la realitat sabadellenca a partir de dur a terme una política de proximitat.