L’Entesa per Sabadell demana a l’alcalde que intercedeixi amb la Generalitat per activar els equipaments pendents de realitzar

La Generalitat de Catalunya té pendent d’iniciar des de fa temps diversos equipaments a la nostra ciutat, els quals, malgrat ser del tot necessaris, no disposen d’un calendari concret per a la seva realització i posada en servei. Els principals equipaments són el nou IES Pau Vila, l’ampliació del CEIP La Trama, el CAP de Can Llong i el nou CEIP de Gràcia.

Des de l’Entesa per Sabadell veiem amb preocupació que, sota el pretext de l’actual situació econòmica, es deixin de fer inversions per a millorar serveis i equipaments que la ciutat necessita i porten un endarreriment considerable pel que fa a la seva execució.

Malgrat la situació de crisi, considerem que no es poden deixar de millorar els servei bàsics com són l’atenció sanitària i l’educació, sinó que el què cal és racionalitzar i prioritzar les despeses per poder disposar de major recursos per als serveis bàsics com aquests.

Amb aquesta finalitat, l’Entesa s’ha adreçat novament a l’alcalde perquè s’interessi per aquests equipaments i reclami a la Generalitat que activi aquests projectes perquè puguin ser iniciats en un termini breu de temps, especialment els que ja disposen de projecte d’obres i que segons les previsions haurien d’estar pràcticament en servei.