L’Entesa per Sabadell proposa un veritable Pla d’austeritat municipal

100616Rodap

L’Entesa per Sabadell defensa el principi d’austeritat i considera que aquest principi ha de presidir sempre la gestió del diner públic. Per aquest motiu cada any reclamem que l’elaboració dels pressupostos municipals siguin compatibles amb l’austeritat i la racionalitat.

100616RodapFins ara, els diferents governs municipals que hem tingut a la ciutat des de 1999 han fet cas omís de la nostra demanda d’austeritat i han malbaratat els recursos públics, per exemple en propaganda, actes ostentosos, ornaments superflus, festes, una política de personal que prima els eventuals i els premis, una política de subvencions clientelar, projectes de dubtosa utilitat i rendibilitat, finançament d’obres que no són de competència municipal, etc.

L’Entesa considera que el plantejament d’austeritat ha de ser permanent i que, en temps de crisi, s’han de prendre mesures per retallar tot el que és superflu. No es tracta de passar la tisora uniformement per tots els departaments i programes, sinó que més que mai cal establir prioritats en la despesa.

Des del moment en què van ser evidents els primers símptomes de crisi econòmica, al novembre de 2008, l’Entesa ha fet arribar tres propostes al govern municipal per reajustar l’economia municipal, al novembre de 2008, al març de 2009 i al novembre de 2009.

Ara el govern municipal, a més d’aplicar les mesures decretades pel govern central amb la finalitat de rebaixar el deute de l’Ajuntament (mesures que l’Entesa rebutja frontalment), s’ha plantejat també reduir la despesa municipal.

Aquesta és la quarta proposta que fem en poc més d’any i mig:

1 ) L’Entesa proposa mesures sobre l’estructura municipal:

 Racionalitzar el cartipàs.

 Reduir els càrrecs de confiança a 1 per àrea, tot eliminant la figura del Comissionat.

 Reduir els sous de càrrecs electes i de confiança.

2) L’Entesa proposa mesures organitzatives i de personal:

 Ajustar i racionalitzar l’estructura de personal, donant prioritat a la prestació de serveis directes.

 Reduir a 2 xofers els actuals acompanyats de l’alcalde i tinents d’alcalde.

 Reduir la contractació de consultories externes.

 Eliminar places d’informadors.

 Reduir les empreses municipals i gestionar els equipaments directament.

3) L’Entesa proposa mesures sobre imatge i comunicació:

 Reduir dràsticament les despeses de protocol, imatge i publicitat.

 Eliminar càterings.

 Ajustar els actes institucionals als imprescindibles.

 Eliminar recepcions ostentoses.

 Austeritat en les publicacions municipals, Sabadell a prop trimestral i auster.

 Eliminar el programa Sabadell actual.

 Reduir propaganda institucional, evitar cartells innecessaris i anuncis propagandístics.

4) L’Entesa proposa mesures de funcionament intern:

 Adoptar sistemes informàtics lliures.

 Adoptar sistemes de comunicació interna que redueixin despeses de telefonia.

 Aplicar la signatura electrònica per evitar paper.

 Revisar mailings i eliminar trameses innecessàries.

 Pla d’Estalvi energètic.

5) L’Entesa proposa mesures sobre projectes, convenis i subvencions:

 Suspendre el conveni amb el Ministeri de l’Interior per la Caserna.

 Suspendre el conveni del Castell de Can Feu.

 Eliminar despeses relacionades a projectes que no es faran realitat properament.

 Transformar Fira Sabadell en un viver d’empreses.

 Revisar a la baixa les subvencions que no estiguin destinades a programes socials, integració i cohesió social.

6) L’Entesa també proposa:

 Reduir dràsticament despeses d’ornaments florals.

 Reduir l’encàrrec d’estudis externs.

 Eliminar esdeveniments municipals massius.

 Ajustar les places de Vacances de la Gent Gran als col•lectius que ho necessitin.

 Eliminar posades en escena ostentoses i regals institucionals.

 Reduir vehicles oficials.

Adjunts