L’Entesa per Sabadell proposa un traçat alternatiu pel perllongament dels FGC a Castellar

L'Entesa presenta al·legacions a l'estudi informatiu

L’Entesa per Sabadell valora molt positivament el perllongament dels FGC fins Castellar del Vallès, ampliant la xarxa ferroviària al Vallès i a la regió metropolitana.

L’estudi informatiu
L’estudi informatiu planteja a la pràctica un únic traçat, condicionat per la ubicació de les cotxeres al Parc del Nord i per no haver optat pel pas natural que és l’actual carretera de Castellar. Aquest fet obliga a creuar el Bosc de Can Deu i salvar el riu Ripoll i el torrent de Can Bages pel lloc més elevat i més complex topogràficament.

Aquesta proposta comporta una important afectació als talussos del riu Ripoll, afecta la masia de Can Bages del segle XVI i el torrent de Can Bages d’un alt valor ecològic. Aquesta opció, a més, presenta una important incidència paisatgística i un cost molt elevat a l’obligar a construir una successió de viaductes i falsos túnels.

La línia fèrria creua la carretera de Castellar i segueix per la zona verda entre la carretera i la zona industrial del Pla de la Bruguera. Aquesta proposta, si bé més rectilínia, afecta la franja de vegetació consolidada i condiciona la ubicació de les estacions.

Les estacions es proposen en línia al peu de la carretera, una a tocar de l’empresa Sony i l’altra a l’Espai Tolrà per a donar servei a la zona urbana de Castellar. Aquestes ubicacions fan perdre centralitat en relació al polígon industrial i en relació al casc urbà.

L’estudi informatiu no contempla la possibilitat de continuar en un futur la línia de ferrocarril en direcció a Sentmenat i Caldes de Montbui.

La proposta de l’Entesa
L’Entesa proposa un traçat alternatiu que creua el riu Ripoll lleugerament més al nord que el proposat per l’estudi informatiu. Segueix pel futur polígon de Can Bages, encara per urbanitzar, i creua la carretera B-124 per un solar situat al nord de l’empresa Sony.

Amb aquesta proposta disminueix la complexitat i el cost de l’obra. Redueix l’impacte sobre els talussos del riu Ripoll, s’evita l’impacte al torrent de Can Bages i es minimitza l’impacte paisatgístic.

Es proposa que el viaducte que ha de creuar el riu Ripoll tingui un disseny acurat, integrat en el paisatge, que la intervenció constructiva es converteixi en una oportunitat per generar una obra de qualitat i emblemàtica.

El traçat que proposem segueix pel carrer del Berguedà pel centre del Pla de la Bruguera. Amb aquest traçat no s’afecta la franja verda i s’aconsegueix una major centralitat de l’estació al Pla de la Bruguera.

Es proposa continuar per la Ronda de Tolosa i la Ronda de Llevant fins la Plaça de Catalunya. D’aquesta manera s’aconsegueix ubicar l’estació urbana de Castellar i facilitar la continuació en el futur la línia ferroviària.

La primera estació es proposa ubicar al carrer del Berguedà amb el carrer del Maresme, junt a l’actual aparcament de camions. Aquesta ubicació aporta més centralitat i permet la construcció d’un aparcament de turismes vinculat a l’estació.

La segona estació es proposa ubicar-la a la Ronda de Llevant junt a la Plaça de Catalunya. Així es dóna millor servei a una zona més cèntrica de Castellar i es facilita en un futur el perllongament de la línia de ferrocarril en direcció Sentmenat.

Resum de les al·legacions:

 1. Adoptar el disseny i les solucions constructives per minimitzar els impactes ambientals i paisatgístics de les interseccions del traçat amb els talussos de riu Ripoll, a causa de les característiques i de la fragilitat dels mateixos.

 2. Adoptar un disseny de qualitat en el viaducte que travessa el riu Ripoll per tal que s’integri al màxim en el paisatge.

 3. Es proposa un nou traçat a partir de creuar el riu Ripoll pel pla de Can Bages, carrer del Berguedà al Pla de la Bruguera, Ronda de Tolosa i Ronda de Llevant.

 4. Ubicar la primera estació al carrer del Berguedà amb el carrer del Maresme i la segona estació a la Ronda de Llevant amb Plaça de Catalunya.

 5. Facilitar el futur perllongament cap a Sentmenat i Caldes de Montbui.

El text íntegre de les al·legacions i l’esquema del traçat previst es poden consultar en l’apartat Propostes/Al·legacions d’aquest web.