El debat sobre el Museu Tèxtil organitzat per l’Entesa per Sabadell esdevé un acte de reivindicació del Vapor Pissit

DebatMITL100427_08

L’Entesa per Sabadell va organitzar el passat dimarts 27 d’abril un debat públic amb el títol Volem el futur Museu Tèxtil al Vapor Pissit, en el marc de la campanya per reivindicar que aquest històric vapor sigui la seu del futur Museu de la Indústria Tèxtil Llanera.

Després d’una presentació d’imatges sobre l’estat actual del Vapor Pissit, el debat, presentat per la regidora de l’Entesa Virginia Domínguez, es va iniciar amb la participació de l’historiador sabadellenc, Jordi Calvet, que actualment és professor d’Història a la UOC, i del teòric tèxtil Jordi Marmiñà, membre de la Comissió de Teòrics Tèxtils.

DebatMITL100427_08Jordi Calvet va començar la seva intervenció recordant que el projecte del Museu de la Indústria Tèxtil Llanera aprovat l’any 1997 va ser el fruit d’un treball col·lectiu, que va abocar a la necessitat de tenir un museu dedicat específicament al procés de la llana per explicar la història de la ciutat. Calvet també va explicar que el Vapor Pissit s’havia triat per ser el més antic de Sabadell, tenir prou superfície i conservar l’Assortiment Serracant; el Molí de Sant Oleguer havia d’explicar els usos de l’aigua i els diferents tipus de molí, conservant també la bassa, la sèquia i l’entorn; el Vapor Buxeda Vell per mostrar la màquina de vapor; i el Despatx Lluch com a espai de documentació i d’exhibició dels mostraris. Finalment va afirmar que en els darrers anys la ciutat ha perdut passada pel que fa al Museu, però que el moment actual permet pensar en què la idea encara és vàlida.

DebatMITL100427_15Jordi Marmiñà va defensar el Museu Tèxtil perquè actualment no n’hi ha cap d’aquestes característiques, per valorar els oficis que ja s’han perdut, per rebre homenatge a les moltes persones que van treballar en aquest sector industrial i, fins i tot, perquè no es perdi la parla característica de la ciutat tèxtil, impregnada d’expressions relacionades amb el procés industrial. Fa acabar la seva intervenció recordant que el Museu Tèxtil requereix molt espai i, en una reivindicació del conjunt del Vapor Pissit, va afirmar “El volem i el necessitem tot, que no ens el prenguin”.

A continuació hi va haver moltes intervencions del públic assistent que va mostrar l’estima pels oficis tèxtils i la necessitat de conservar aquesta memòria per a les generacions futures, i que es va mostrar preocupat per la intenció de l’equip de govern del PSC de fer compatible en el Vapor Pissit el Museu amb un altre equipament destinat a la creació teatral. També es va recordar que la protecció que estableix el PEPPS per a la nau del c. del Sol és integral i, per tant, difícilment s’hi podrien encabir uns teatres, però, en canvi, l’altra nau no està protegida, malgrat és imprescindible mantenir-la per preservar el pati i el conjunt del vapor.

Virginia Domínguez va recordar que la creació d’aquest museu va ser aprovada pel ple municipal i, per tant, és responsabilitat de l’Ajuntament tirar-lo endavant, amb la col·laboració de totes les entitats i particulars que hi estiguin disposats, però sense oblidar que la titularitat és municipal.