L’Entesa per Sabadell porta al Ple municipal la proposta que l’OAMA sigui l’òrgan de debat i de definició del nou projecte del Museu Tèxtil

L’Entesa per Sabadell porta al Ple municipal de demà una moció en la que proposa aprovar que el Consell Rector de l’Organisme Autònom Local de Museus i Arxiu Històric de Sabadell (OAMA) sigui el marc de debat i de definició del nou projecte museístic del Museu de la Indústria Tèxtil Llanera de Sabadell.

Aquesta proposta rau en el fet que la responsabilitat d’actualitzar el projecte del MITL recau única i exclusivament en l’Ajuntament per tractar-se d’un museu municipal i pel fet que es disposa d’un Organisme com l’OAMA amb personalitat jurídica pública i pròpia, pensat i creat amb l’objectiu de gestionar els museus municipal i l’arxiu històric de Sabadell i de les matèries del patrimoni cultural local.

Per altra banda a l’OAMA s’hi troben representats els grups municipals i diverses entitats públiques i privades, entre les quals s’hi compten les següents: Acadèmia de Belles Arts, Caixa d’Estalvis de Sabadell, Delegació del Vallès del COEIC, Fundació Bosch i Cardellach, Gremi de Fabricants de Sabadell, Fundació La Mirada, Col·legi Notarial de Catalunya, Subdirecció General d’Arxius de la Generalitat de Catalunya, i Unió Excursionista de Sabadell.

Per aquest motiu l’Entesa per Sabadell considera l’OAMA com el marc més idoni per definir l’actualització del Museu de la Indústria Tèxtil Llanera de Sabadell en un àmbit de consens, amb la finalitat d’assolir el millor projecte de museu tèxtil per a la ciutat.

L’Entesa presentarà també una moció sobre les Vacances de la Gent Gran
L’Entesa també defensarà en el ple de demà una moció que va quedar sobre la taula en el mes de març. L’objectiu és redefinir el programa de Vacances de la Gent Gran amb criteris socials, per tal que hi puguin participar les persones que més ho necessiten, és a dir, les persones grans que no tenen prou recursos per anar de vacances amb una agència de viatges.