L’Entesa per Sabadell vol que l’Ajuntament lideri el procés per impulsar el Museu Tèxtil

RP100318

Recorda a l’equip de govern que el MITL és un museu municipal

Des de l’Entesa per Sabadell volem denunciar la poca claredat de l’Equip de govern en relació el Museu Tèxtil i l’intent de desviar la seva responsabilitat perquè el museu sigui una realitat.

RP100318D’ençà que es va conèixer la intenció del govern d’ubicar uns teatres al que ha de ser la seu central del MITL, el Vapor Pissit, han mantingut una posició ambigua respecte del Museu Tèxtil. Per exemple, en el ple de febrer van votar en contra de la moció d’Entesa per Sabadell, que únicament plantejava que el Vapor Pissit fos la seu central del MITL i que es preservés el patrimoni que acull. La negativa a acceptar aquests acords ens fa desconfiar de les seves intencions.

L’equip de govern no només s’ha desentès completament del projecte del Museu Tèxtil durant més de 10 anys, sinó que, a més, l’alcalde Manuel Bustos pretén traspassar la responsabilitat d’aquest nou equipament a les entitats, quan la definició, la creació i el sosteniment del Museu recau en l’Ajuntament. La responsabilitat de fer realitat el Museu Tèxtil és única i exclusivament municipal.

Per altra banda també és responsable de facilitar la participació i el debat per tal que tothom pugui col·laborar en el procés de disseny i en les activitats posteriors. No és acceptable que els equips tècnics dels museus municipals estiguin al marge del procés que s’està fent actualment.

Volem recordar que l’any 1994 l’Ajuntament va aprovar el Pla de Museus, que definia les competències i línies de treball dels museus municipals, contemplant tres museus: el Museu d’Art i el Museu d’Història, que ja existien, i el Museu de la Indústria Tèxtil Llanera, que estava previst crear.

Posteriorment, en el si de l’Organisme Autònom de Museus (OAM) es van realitzar diferents treballs, consultes i reunions per elaborar el projecte museístic del Museu de la Indústria Tèxtil Llanera, que va ser aprovat pel Consell de l’OAM l’any 1997. L’any 1998 el ple municipal va ratificar el projecte museístic i va aprovar la creació del nou museu.

Per tant, en tot moment s’estava treballant per tenir un nou museu municipal a la ciutat i per aquest motiu es van destinar molts recursos a fer els treballs previs, a comprar els edificis necessaris i a recopilar documentació, material i maquinària.

Valorem molt positivament la participació de les entitats en el procés d’actualització del projecte del MITL, però en cap cas l’Equip de govern no pot pretendre que supleixin la seva responsabilitat en la definició i el finançament.

Des de l’Entesa per Sabadell també reclamem la participació dels grups municipals en el seguiment dels treballs que es facin per elaborar el nou projecte i considerem que el marc de participació més adequat per fer aquest seguiment és el Consell de l’Organisme Autònom de Museus i Arxiu (OAMA), que està format per representants del consistori, dels museus municipals i de diferents entitats de la ciutat, com ara el Gremi de Fabricants, la Fundació Bosch i Cardellach, la Fundació la Mirada, l’Acadèmia de Belles Arts, etc., articulant també la participació de la Comissió de Teòrics Tèxtils.

D’altra banda, l’Entesa s’ha adreçat a l’alcalde per demanar garanties de què en el procés de rehabilitació del Vapor Pissit i els treballs que s’hagin de fer en els propers mesos es preservaran els elements patrimonials d’aquest espai, així com el conjunt de l’Assortiment Serracant.