L’Entesa per Sabadell presenta una moció per garantir que el Programa de Vacances per a la gent gran es destini a les persones que més ho necessiten

L’Ajuntament de Sabadell organitza des dels anys noranta un programa de vacances per a la gent gran, que inicialment, a partir d’uns objectius socials, estava destinat a les persones que no tenien prou ingressos per accedir a altres recursos privats.

En els darrers anys aquest programa ha anat ampliant el nombre de places fins a 5.000 i encarint-se pel fet d’anar a destinacions més llunyanes, que sovint incorporen bitllet d’avió, de manera que s’ha anat apartant de la idea inicial de vacances eminentment socials.

Així, malgrat l’Ajuntament hi destina força diners públics, aquests només cobreixen entre el 7% i el 13% del preu de les vacances. Per altra banda únicament un 5% dels participants tenen una bonificació del 50% del preu pel fet de tenir ingressos baixos. Una quantitat molt baixa si es considera que aquest servei va ser crear per aquesta franja de persones amb pocs recursos.

L’Entesa considera fonamental recuperar la funció social d’aquest programa i és per això que confia que el ple municipal aprovi una moció en aquest sentit, que concretament proposa:

 1. Redefinir el Programa de Vacances per a la Gent Gran, per tal que tingui un objectiu prioritàriament social, buscant destinacions econòmiques i properes adreçades a les persones amb un nivell d’ingressos que no li permeti accedir a altres ofertes.

 2. Incloure en aquest programa estades orientades específicament a persones amb mobilitat reduïda.

 3. Crear un programa de respir familiar per a les persones grans que tenen al seu càrrec familiars que pateixin malalties i trastorns mentals, malalties degeneratives o discapacitats.