L’Entesa per Sabadell recorda que va ser qui va plantejar canvis a l’intercanviador de Plaça d’Espanya

En relació a la informació apareguda ahir en la pàgina 2 del Diari de Sabadell sobre les obres de la Plaça d’Espanya i concretament en el destacat que exposa els canvis de l’intercaviador de la Plaça d’Espanya volem puntualitzar el següent:

 En cap moment es menciona que va ser l’Entesa per Sabadell qui va plantejar en les seves al·legacions el desplaçament de l’estació prevista sota el túnel de RENFE per reduir la complexitat i el cost de l’obra i evitar situar els accessos a la mateixa a l’interior de l’obra. Adjuntem l’esmentada al·legació.

 La resposta de la Generalitat a aquesta al·legació var ser que consideraria la proposta en el projecte constructiu, fet que celebrem que sigui una realitat. Una satisfacció que hem fet pública en diverses ocasions.

 Pel contrari no ens consta que en cap moment els tècnics municipals plantegessin aquesta possibilitat.

 L’Entesa per Sabadell, tant en les reunions de treball per concretar aspectes del projecte, com en les reunions bilaterals mantingudes amb els responsables del projecte de la Generalitat ha defensat aquest beneficiós canvi, entre altres aspectes.

L’Entesa per Sabadell és l’organització política que ha destinat més esforços a estudiar el projecte del perllongament dels FGC i a plantejar propostes de millora en tot el seu traçat. Una part significativa d’aquestes propostes ha tingut un efecte positiu en la millora dels plantejaments inicials. Tanmateix, l’Entesa continua fent un seguiment de l’obra i plantejant les millores que considera oportunes.