L’Entesa per Sabadell celebra el reconeixement del Molí Mornau com a Bé Cultural d’Interès Nacional i reivindica la visió integral del projecte del Parc Fluvial del Ripoll

L’Entesa per Sabadell celebra el reconeixement del Molí Mornau com a Bé Cultural d’Interès Nacional en la categoria de monument històric, però, a banda del valor d’un element concret del patrimoni, reivindica la visió integral del projecte del Parc Fluvial del Ripoll.

Aquest projecte anava més enllà de reconèixer del valor històric o arquitectònic de determinades peces que es troben a l’entorn del Ripoll, per buscar una unitat en el conjunt del programa, integrant elements de paisatge, de qualitat de l’aigua, patrimonials, empresarials i lúdics. Un parc que, en realitat han de ser cinc tipus de parc que conviuen: el parc cultural, el parc industrial, el parc d’horta, el parc de lleure i el parc natural.

Dissortadament en els darrers anys la globalitat del projecte ha quedat oblidada i les intervencions que s’hi estan fent han perdut aquest tractament integral. Si bé és cert que la qualitat de l’aigua ha millorat, les expectatives sobre el seu conjunt encara no s’han fet realitat. Com a mostra només cal veure l’estat en què es troben elements molt rellevants del patrimoni sabadellenc, com el propi molí Mornau o el Molí Torrella, o l’existència d’importants nuclis de construccions precàries fora d’ordenació o intervencions pendents per millorar el paisatge.

Per la seva banda el Molí Mornau és un bon exemple de construcció hidràulica i, com a tal, permet explicar la història de la ciutat, els processos d’industrialització i la producció de paper, però encara té més valor en el marc d’un projecte que abasta el conjunt dels usos i paisatges del riu, com ara la indústria tèxtil, les hortes, la fauna i flora, etc.

L’Entesa continuarà defensant la vigència d’un projecte integral del Parc Fluvial del Ripoll, que contempli cada element com a peça fonamental d’un conjunt, i vetllarà per fer-lo realitat.