L’Entesa per Sabadell demana a l’alcalde que prengui totes les mesures necessàries per a garantir la seguretat de les instal·lacions esportives

A rel de tràgica mort del nen A.G. el passat 2 d’octubre al camp de futbol Can Rull, com a conseqüència del bolcament d’una banqueta mòbil, l’Entesa per Sabadell considera que cal extremar les precaucions en totes les instal·lacions esportives de la ciutat que es trobin en obres.

Com bé es coneix en el moment del tràgic accident el camp de futbol es trobava en obres i encara no s’havien recepcionat per part dels serveis tècnics municipals i, en conseqüència, mancava l’aval que donés plenes garanties de seguretat al conjunt de la instal·lació esportiva.

Al marge de les possibles responsabilitats que pugui determinar la instrucció judicial per aquests fets, l’Entesa per Sabadell considera que és del tot necessari aplicar mesures per evitar que es pugui produir qualsevol altre accident en alguna instal·lació municipal, que es trobi en la mateixa situació de no haver finalitzat les obres o de no disposar d’elements convenientment homologats.

Per aquests motius l’Entesa ha fet arribar un escrit a l’alcalde de la ciutat, Sr. Manuel Bustos, sol·licitant-li que prengui totes mesures necessàries per evitar la utilització d’instal·lacions municipals sense que estiguin finalitzades les obres i sense l’aval tècnic que en garanteix la plena seguretat.

Per altra banda també s’ha sol·licitat a l’alcalde que faciliti tota la informació relativa a l’homologació de la banqueta, de la nova adjudicació de les obres pendents del camp de futbol Can Rull, així com de l’evolució de l’expedient informatiu obert, amb la finalitat de facilitar la màxima transparència sobre aquell accident i les seves causes.