L’Entesa per Sabadell presenta al·legacions contra el Programa Metropolità de Gestió de Residus Municipals

L’Entesa per Sabadell ha presentat un plec d’al·legacions al Programa Metropolità de Gestió de Residus Municipals (PMGRM) pel període 2009 a 2016, impulsat per l’Entitat pel Medi Ambient de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Aquesta campanya d’al·legacions ha estat impulsada per les més prestigioses entitats ecologistes, com ara DEPANA, Ecologistes en Acció de Catalunya, Greenpeace i la Plataforma Cívica per la Reducció de Residus.

El principal punt d’oposició a aquest programa de gestió de residus municipals és l’aposta que fa per la incineració, amagada sota l’eufemisme valoració energètica. L’Entesa, en canvi, defensa l’aplicació d’un nou model de gestió, basat en la reducció i recuperació dels residus a partir de la recollida selectiva en origen.

Les propostes més destacades de les al·legacions són les següents:

 La retirada de la proposta de construcció d’una nova incineradora i la crema dels CDR en cimenteres

 Que s’aposti per aplicar mesures de reducció de residus per exemple sobre les bosses de plàstic, i la implantació del sistema de dipòsit i retorn dels envasos (SDDR) com a sistema majoritari i donar suport a la iniciativa d’una Llei Catalana de Prevenció de residus amb la ’incorporació d’instruments de fiscalitat ambiental (envasos, bosses, etc)

 Que es proposi la penalització de la incineració o abocament de residus, augmentar el cost del cànon de rebuig i aplicació de criteris de retorn del cànon que premiïn la bona qualitat de la separació i la quantitat recollida per càpita i penalitzi la quantitat d’impropis.

 Que es prioritzi la recollida selectiva en origen i de qualitat en els objectius i els recursos i que prioritzi especialment la separació i tractament de qualitat de la brossa orgànica, aplicant mesures concretes per evitar els impropis (campanyes de qualitat, substitució de les bosses de plàstic per d’altres sistemes com paper, sense bosses, compostables,…).